0

شیردوش ثابت میلکومتر

شیردوش ثابت میلکومتر مناسب برای سرعت بخشیدن به فرایند شیردوشی، کاهش صدمات احتمالی به دام، رعایت اصول بعداشتی دام و فرد شیردوش، پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه شیر است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
  • مصرف‌کننده
    • دامی
  • مزایا
    • عدم دخالت نیروی انسانی در مقدار و کیفیت شیردوشی
    • عدم فشار به سینه گاو
    • عدم دخالت گوساله در شیردوشی و اندازه‌گیری دقیق از دیگر مزایای شیردوشی با ماشین

This combination does not exist.

از مزایای شیردوشی با ماشین می توان به پایین آوردن هزینه شیردوشی و ماهش زمان صرف شده برای این امر اشاره کرد. دامداران سالهاست که از این روش برای شیردوشی استفاده می کنند.

پاکیزگی در شیردوشی، عدم دخالت نیروی انسانی در مقدار و کیفیت شیردوشی، عدم فشار به سینه گاو، عدم دخالت گوساله در شیردوشی و اندازه گیری دقیق از دیگر مزایای شیردوشی با ماشین است.

مزایا عدم دخالت نیروی انسانی در مقدار و کیفیت شیردوشی عدم فشار به سینه گاو عدم دخالت گوساله در شیردوشی و اندازه‌گیری دقیق از دیگر مزایای شیردوشی با ماشین
مصرف‌کننده دامی


فروشنده

زرین دوش پارس

0 امتیاز از ۵