0

کامپوچای کیلیترین

کامپوچای در موارد بسیاری استفاده از میکروارگانیسم های مفید در ساخت و فرآوری کودهای آلی و اثرات شگفت انگیز کودهای آلی تخمیر شده بر حاصلخیزی خاک و رشدمحصول مورد بررسی قرار گرفته است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • شکل ظاهری
  • پودری
 • بسته‌بندی
  • پلاستیکی
 • شرایط نگهداری
  • دور از نور خورشید
  • اجتناب از یخ‌زدگی
  • نگهداری در دمای اتاق
 • مصرف‌کننده
  • زراعی
  • باغی
  • دامی
  • طیور
 • دوز مصرف
  • 1 لیتر در 250 کیلوگرم

This combination does not exist.

کامپوچای در موارد بسیاری استفاده از میکروارگانیسم های مفید در ساخت و فرآوری کودهای آلی و اثرات شگفت انگیز کودهای آلی تخمیر شده بر حاصلخیزی خاک و رشدمحصول مورد بررسی قرار گرفته است. 

اثرات حاصل بر رشد گیاه به طور غیراختصاصی به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله تاثیر محیط مغذی میکروارگانیسم ها و فعالیت های اصلاحی میکروارگانیسم هابرروی خاک و اثرات غيرمستقيم متابولیت های سنتز شده از طریق سنتز میکروبی هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی.

ویژگی های کامپوچای کیلیترین:

با عملکردی بسیار مشابه در خاک و بر مبنای یک سیستم و متد استاندارد و ایمن، میکروارگانیسم های موثر و مفید از یک سو سبب تجزیه مناسب و تخمیرتمام انواع مواد آلی از جمله پهن و فضولات دام و طیور، زباله شهری و بقایای گیاهی و جانوری و تبدیل آنها به کمپوست باکیفیت عالی و از سوی دیگر تصفیه و پاکیزگی فاضلاب و زباله ها از پاتوژن ها و عوامل بیماریزای محیطی، مانع تولید شیرابه می شوند.

شرایط نگهداری دور از نور خورشید اجتناب از یخ‌زدگی نگهداری در دمای اتاق
مصرف‌کننده زراعی باغی دامی طیور
شکل ظاهری پودری
بسته‌بندی پلاستیکی
دوز مصرف 1 لیتر در 250 کیلوگرم

طبق نظر کارشناس می توانید میزان استفاده از کامپوچای را تعیین نمایید. کامپوچای را می توان به صورت یک لیتر در ۲۵۰ کیلوگرم استفاده نمود.

فروشنده

زیست شیمی آزما رشد

0 امتیاز از ۵