0

پرشیا فت پلاس

این محصول پودر چربی محافظت شده بوده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • کلسیم (Ca)
  • 9 درصد
 • انرژی خالص شیردهی
  • 5.8 مگا کالری بر کیلوگرم
 • چربی
  • 85 درصد
 • رطوبت
  • 2 درصد
 • کل اسیدهای غیر اشباع
  • 60 درصد
 • انرژی قابل هضم برای نشخوارکنندگان
  • 7 مگاکالری بر کیلوگرم
 • PUFA
  • 23 درصد
 • شکل ظاهری
  • مش
 • روش مصرف
  • خوراکی
 • بسته‌بندی
  • کیسه کامپوزیتی
 • شرایط نگهداری
  • دور از نور خورشید
  • اجتناب از یخ‌زدگی
  • نگهداری در دمای اتاق
 • مصرف‌کننده
  • اسب
  • گاو
  • گوسفند
  • بز
  • گوساله
 • دوز مصرف
  • گاوها و تلیسه‌های آماده زایش: 250-100 گرم در روز
  • گاوهای تازه‌زا: 600-300 گرم در روز
  • گاوهای پر تولید: 1000-400 گرم در روز
  • گاوهای متوسط تولید: 500-200 گرم در روز
  • گوساله‌های پروار: 400-100 گرم در روز
  • گوسفند و بز: 50-20 گرم در روز
  • اسب بالغ: 100-50 گرم در روز
 • ترکیبیات
  • سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید)
 • مزایا
  • افزایش تولید شیر، چربی شیر و یا پروتئین شیر
  • کاهش اثرات مضر تنش‌های دمایی و بیماری
  • افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش
  • انتقال انرژی به سمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسكور بدنی
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش
  • کاهش مشکلات قلبی - عروقی در انسان
  • حفظ امتیاز بدنی ( BCS) پس از زایش و اوج شیردهی
  • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA)
  • کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین
  • افزایش قابلیت هضم چربی
  • سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون
 • رنگ
  • کرم

This combination does not exist.

این محصول پودر چربی محافظت شده بوده و مخصوص دام های شیری و پرواری می باشد.

ویژگی های پرشیا فت پلاس:

 • سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید)
 • افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش 
 • انتقال انرژی بسمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسكور بدنی 
 • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش 
 • غنی سازی شیر با امگا ۹ و کاهش مشکلات قلبی - عروقی در انسان

مزایای استفاده از پرشیا فت پلاس:

 • حفظ امتیاز بدنی ( BCS) پس از زایش و اوج شیردهی
 • بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA) 
 • کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین 
 • حمایت بیشتر از درصد چربی شیر 
 • افزایش قابلیت هضم چربی 
 • کاهش اثرات تنش گرمایی 
 • سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون 
 • تولید ملی

جدول آنالیز
کلسیم (Ca) 9 درصد
انرژی خالص شیردهی 5.8 مگا کالری بر کیلوگرم
چربی 85 درصد
رطوبت 2 درصد
کل اسیدهای غیر اشباع 60 درصد
انرژی قابل هضم برای نشخوارکنندگان 7 مگاکالری بر کیلوگرم
PUFA 23 درصد
سایر
شرایط نگهداری دور از نور خورشید اجتناب از یخ‌زدگی نگهداری در دمای اتاق
مصرف‌کننده اسب گاو گوسفند بز گوساله
دوز مصرف گاوها و تلیسه‌های آماده زایش: 250-100 گرم در روز گاوهای تازه‌زا: 600-300 گرم در روز گاوهای پر تولید: 1000-400 گرم در روز گاوهای متوسط تولید: 500-200 گرم در روز گوساله‌های پروار: 400-100 گرم در روز گوسفند و بز: 50-20 گرم در روز اسب بالغ: 100-50 گرم در روز
مزایا افزایش تولید شیر، چربی شیر و یا پروتئین شیر کاهش اثرات مضر تنش‌های دمایی و بیماری افزایش تشکیل میسل و بهبود قابلیت هضم چربی در دستگاه گوارش انتقال انرژی به سمت ذخایر بدنی و کاهش افت اسكور بدنی بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ امتیاز بدنی پس از زایش کاهش مشکلات قلبی - عروقی در انسان حفظ امتیاز بدنی ( BCS) پس از زایش و اوج شیردهی بهبود عملکرد تولیدمثلی با حفظ اسکور و تامین اسیدهای چرب ضروری (PUFA) کاهش مشکلات متابولیکی از طریق کاهش مقاومت به انسولین افزایش قابلیت هضم چربی سهولت حمل و انبارداری و کاهش خطر اکسیداسیون
شکل ظاهری مش
روش مصرف خوراکی
بسته‌بندی کیسه کامپوزیتی
ترکیبیات سرشار از امگا ۹ ( اولئیک اسید)
رنگ کرم

میزان مصرفگاوها و تلیسه‌های آماده زایشگاوهای تازه‌زاگاوهای پر تولیدگاوهای متوسط تولیدگوساله‌های پروارگوسفند و بزاسب بالغ
گرم در روز/ هر راس100-250300-600400-1000200-500100-40020-5050-100