0

پرشیا ویت پرمیکس دامی

پرشیامیکس دسته کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که بر طبق آخرین دست آوردهای تحقیقاتی علم تغذیه جهانی تنظیم شده است. در تنظیم پرشیامیکس تمامی توجه به تأمین ویتامین ها و موادمعدنی افزودنی بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده و کامل می باشد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • فسفر (P)
  • 0.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 0.2 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • آهن (Fe)
  • 150 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 60 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • روی (Zn)
  • 1050 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 490 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • مس (Cu)
  • 350 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 160 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • منگنز (Mn)
  • 800 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 410 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • سلنیوم (Se)
  • 9.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • کبالت (Co)
  • 14 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 3.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • پروتئین خام
  • 20 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 13 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • کلسیم (Ca)
  • 7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • ویتامین E
  • 260 IU در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 160 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • ویتامین A
  • 110000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 65000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • منیزیم (Mg)
  • 3.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 3.7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • گوگرد (S)
  • 0.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 0.2 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • انرژی خالص شیردهی
  • 0.5 Mcal/kg پرمیکس شیری
  • 0.65 Mcal/kg پرمیکس پرواری
 • چربی
  • 12 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 14.5 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • ویتامین D
  • 13000 IU در یک یکلوگرم پرمیکس شیری
  • 8000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • ید
  • 13 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 6.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • سدیم
  • 5.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری
  • 4.8 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
 • شکل ظاهری
  • پلت یا پودری
 • روش مصرف
  • خوراکی
 • بسته‌بندی
  • کیسه کامپوزیتی
 • شرایط نگهداری
  • دور از نور خورشید
  • اجتناب از یخ‌زدگی
  • نگهداری در دمای اتاق
 • مصرف‌کننده
  • دامی
  • دام شیری
  • دام پرواری
 • مزایا
  • حفظ سلامت دستگاه گوارش
  • کاهش خطای انسانی در ساخت جیره
  • سهولت تامین احتیاجات دام

This combination does not exist.

پرشیامیکس دسته کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که بر طبق آخرین دست آوردهای تحقیقاتی علم تغذیه جهانی تنظیم شده است. در تنظیم پرشیامیکس تمامی توجه به تأمین ویتامین ها و موادمعدنی افزودنی بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده و کامل می باشد. 

فرمول پیشنهادی پرمیکس های استان سمنان متناسب با سطح تقلید و شرایط اقتصادی موجود در صنعت دامپروری جیره های مرسوم در این استان است. با مصرف 10 درصد از این پرمیکس (100کیلودر تن کنسانتره) هیچ نیازی به Feed Adative دیگری وجود ندارد. 

با این میزان مصرف تمام نیاز دام به چربی، توکسین بایندر، جوش شیرین،  مواد معدنی و ویتامین ها کاملا برآورده می شود.

مزایای مصرف در دام های پرواری:

 • سهولت تامین احتیاجات دام
 • کاهش خطای انسانی در ساخت جیره
 • افزایش عملکرد پروار
 • کاهش تلفات و مشکلات گوارشی
 • فرمولایز شده متناسب با نیازهای دام استان سمنان

مزایای مصرف در دام شیری:

 • سهولت تامین احتیاجات دام
 • کاهش خطای انسانی در ساخحت جیره
 • افزایش عملکرد تولید و تولید مثل
 • تقویت سیستم ایمنی
 • فرمولایز شده متناسب با نیاز های دام استان سمنان

جدول آنالیز
فسفر (P) 0.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 0.2 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
آهن (Fe) 150 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 60 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
روی (Zn) 1050 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 490 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
مس (Cu) 350 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 160 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
منگنز (Mn) 800 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 410 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
سلنیوم (Se) 9.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
کبالت (Co) 14 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 3.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
پروتئین خام 20 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 13 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
کلسیم (Ca) 7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
ویتامین E 260 IU در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 160 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
ویتامین A 110000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 65000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
منیزیم (Mg) 3.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 3.7 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
گوگرد (S) 0.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 0.2 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
انرژی خالص شیردهی 0.5 Mcal/kg پرمیکس شیری 0.65 Mcal/kg پرمیکس پرواری
چربی 12 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 14.5 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
ویتامین D 13000 IU در یک یکلوگرم پرمیکس شیری 8000 IU در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
ید 13 mg در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 6.5 mg در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
سدیم 5.3 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس شیری 4.8 درصد در یک کیلوگرم پرمیکس پرواری
سایر
شرایط نگهداری دور از نور خورشید اجتناب از یخ‌زدگی نگهداری در دمای اتاق
مصرف‌کننده دامی دام شیری دام پرواری
مزایا حفظ سلامت دستگاه گوارش کاهش خطای انسانی در ساخت جیره سهولت تامین احتیاجات دام
شکل ظاهری پلت یا پودری
روش مصرف خوراکی
بسته‌بندی کیسه کامپوزیتی