0

پرشیافت پرومیکسجهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • کلسیم (Ca)
  • 4 درصد
 • انرژی خالص شیردهی
  • 5.8 Mcal/kg
 • چربی
  • 92 درصد
 • امگا 3
  • 2 درصد
 • رطوبت
  • 2 درصد
 • انرژی قابل هضم برای نشخوارکنندگان
  • 7.3 Mcal/kg
 • سایر اسیدهای چرب
  • 2 درصد
 • اسید پالمتیک (درصد اسیدهای چرب)
  • 30 درصد
 • اسید استئاریک (درصد اسیدهای چرب)
  • 26 درصد
 • اسید اولئیک (درصد اسیدهای چرب)
  • 22 درصد
 • اسید لینولئیک (درصد اسیدهای چرب)
  • 18 درصد
 • شکل ظاهری
  • پلت یا پودری
 • روش مصرف
  • خوراکی
 • بسته‌بندی
  • کیسه کامپوزیتی
 • شرایط نگهداری
  • دور از نور خورشید
  • اجتناب از یخ‌زدگی
  • نگهداری در دمای اتاق
 • مصرف‌کننده
  • گاو
  • گوسفند
  • بز
  • گوساله
 • دوز مصرف
  • گاوها و تلیسه‌های آماده زایش: 250-100 گرم در روز
  • گوساله‌های پروار: 400-100 گرم در روز
  • گوسفند و بز: 50-20 گرم در روز
  • گاوهای پر تولید: 800-400 گرم در روز
  • گاوهای تازه زا: 500-200 گرم در روز
  • گاوهای متوسط تولید: 400-200 گرم در روز
 • مزایا
  • افزایش تولید شیر، چربی شیر و یا پروتئین شیر
  • بهبود قابلیت هضم فیبر خوراک
  • یک پودر چربی با کارایی دو نوع پودر چربی خالص و کلسیمی شده
  • شکل فیزیکی خاص (پلت کرامبل)

This combination does not exist.

پرشیافت پرومیکس نسل جدید پودر چربی های محافظت شده بوده و در کیسه های چهار لایه عمیق بسته بندی شده است.

 • محافظت دوگانه در محیط شکمبه
 • مصرف همزمان پودر چربی خالص و کلسیمی شده
 • تامین نیازهای اسیدهای چربی ضروری امگا 3 و امگا 6
 • محافظت شکمبه ای بیشتر (تا 85 درصد) همزمان با قابلیت هضم بهتر
 • حمایت از تولید شیر با چربی بیشتر
 • کاهش تنش گرمایی

مزایای استفاده از پرشیافت پرومیکس:

 • یک پودر چربی با کارایی دو نوع پودر چربی خالص و کلسیمی شده
 • غنی از اسیدهای چرب ضروری با چند پیوند دوگانه
 • قابلیت هضم زیاد (85 درصد)
 • عدم تاثیر بر محیط شکمبه با فناوری محافظت دوگانه
 • شکل فیزیکی خاص (پلت کرامبل)
 • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی
 • تولید ملی

جدول آنالیز
کلسیم (Ca) 4 درصد
انرژی خالص شیردهی 5.8 Mcal/kg
چربی 92 درصد
امگا 3 2 درصد
رطوبت 2 درصد
انرژی قابل هضم برای نشخوارکنندگان 7.3 Mcal/kg
سایر اسیدهای چرب 2 درصد
اسید پالمتیک (درصد اسیدهای چرب) 30 درصد
اسید استئاریک (درصد اسیدهای چرب) 26 درصد
اسید اولئیک (درصد اسیدهای چرب) 22 درصد
اسید لینولئیک (درصد اسیدهای چرب) 18 درصد
سایر
شرایط نگهداری دور از نور خورشید اجتناب از یخ‌زدگی نگهداری در دمای اتاق
مصرف‌کننده گاو گوسفند بز گوساله
دوز مصرف گاوها و تلیسه‌های آماده زایش: 250-100 گرم در روز گوساله‌های پروار: 400-100 گرم در روز گوسفند و بز: 50-20 گرم در روز گاوهای پر تولید: 800-400 گرم در روز گاوهای تازه زا: 500-200 گرم در روز گاوهای متوسط تولید: 400-200 گرم در روز
مزایا افزایش تولید شیر، چربی شیر و یا پروتئین شیر بهبود قابلیت هضم فیبر خوراک یک پودر چربی با کارایی دو نوع پودر چربی خالص و کلسیمی شده شکل فیزیکی خاص (پلت کرامبل)
شکل ظاهری پلت یا پودری
روش مصرف خوراکی
بسته‌بندی کیسه کامپوزیتی

میزان مصرف:

گروه مصرفگاوها و تلیسه های آماده زایشگاوهای تازه زاگاوهای پر تولیدگاوهای متوسط تولیدگوساله های پروارگوسفند و بز
گرم در روز / هر راس100-250200-500400-800200-400100-40020-50