0

دامداران ویژه فسفر 30

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • فسفر (P)
  • 30000 میلی گرم در کیلوگرم
 • آهن (Fe)
  • 150 میلی گرم در کیلوگرم
 • پروتئین خام
  • 2400 میلی گرم در کیلوگرم
 • کلسیم (Ca)
  • 60000 میلی گرم در کیلوگرم
 • ترئونین
  • 9 میلی گرم در کیلوگرم
 • پری‌بیوتیک‌ها
  • 22000 میلی گرم در کیلوگرم
 • والین
  • 52 میلی گرم در کیلوگرم
 • هیستیدین
  • 25 میلی گرم در کیلوگرم
 • آلانین
  • 40 میلی گرم در کیلوگرم
 • کریر
  • تا 1000 گرم در کیلوگرم
 • انرژی
  • 180 کیلو کالری
 • آرژنین
  • 42 میلی گرم در کیلوگرم
 • کولین
  • 40 میلی گرم در کیلوگرم
 • تیروزین
  • 14 میلی گرم در کیلوگرم
 • فنیل آلانین
  • 32 میلی گرم در کیلوگرم
 • گلیسین
  • 40 میلی گرم در کیلوگرم
 • شکل ظاهری
  • پلت یا پودری
 • روش مصرف
  • ترکیب در خوراک
 • بسته‌بندی
  • سطلی کوچک
  • سطللی بزرگ
 • شرایط نگهداری
  • تا یک سال پس از تولید
 • مصرف‌کننده
  • گوسفند
  • بز
  • گوساله
  • گاو پرواری
  • گاو شیری
 • دوز مصرف
  • برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم
  • برای هر راس گوساله 30 گرم
  • برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم
  • برای هر راس گاو شیری 100 گرم
 • مزایا
  • افزایش رشد دام و سرعت پروار
  • افزایش نسبی شیر و چربی
  • پیشگیری از بیماری پیکا
  • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
  • بهبود فعلی و باروری
  • پیشگیری از سوء هاضمه دام

This combination does not exist.

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

تاریخ انقضاء: تا یکسال پس از تولید  

فسفر: 30000 میلی گرم

اثرات دامداران ویژه فسفر 30: 

 • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
 • افزایش نسبی شیر و چربی
 • پیشگیری از بیماری پیکا
 • افزایش رشد دام و سرعت پروار
 • بهبود فعلی و باروری
 • پیشگیری از سوء هاضمه دام

جدول آنالیز
فسفر (P) 30000 میلی گرم در کیلوگرم
آهن (Fe) 150 میلی گرم در کیلوگرم
پروتئین خام 2400 میلی گرم در کیلوگرم
کلسیم (Ca) 60000 میلی گرم در کیلوگرم
ترئونین 9 میلی گرم در کیلوگرم
پری‌بیوتیک‌ها 22000 میلی گرم در کیلوگرم
والین 52 میلی گرم در کیلوگرم
هیستیدین 25 میلی گرم در کیلوگرم
آلانین 40 میلی گرم در کیلوگرم
کریر تا 1000 گرم در کیلوگرم
انرژی 180 کیلو کالری
آرژنین 42 میلی گرم در کیلوگرم
کولین 40 میلی گرم در کیلوگرم
تیروزین 14 میلی گرم در کیلوگرم
فنیل آلانین 32 میلی گرم در کیلوگرم
گلیسین 40 میلی گرم در کیلوگرم
سایر
بسته‌بندی سطلی کوچک سطللی بزرگ
مصرف‌کننده گوسفند بز گوساله گاو پرواری گاو شیری
دوز مصرف برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم برای هر راس گوساله 30 گرم برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم برای هر راس گاو شیری 100 گرم
مزایا افزایش رشد دام و سرعت پروار افزایش نسبی شیر و چربی پیشگیری از بیماری پیکا بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد بهبود فعلی و باروری پیشگیری از سوء هاضمه دام
شکل ظاهری پلت یا پودری
روش مصرف ترکیب در خوراک
شرایط نگهداری تا یک سال پس از تولید

میزان و روش مصرف:

 • برای هر راس گاو شیری 100 گرم
 • برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم
 • برای هر راس گوساله 30 گرم
 • برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵