0

دامداران ویژه فسفر 60

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • فسفر (P)
  • 60000 میلی گرم در کیلوگرم
 • آهن (Fe)
  • 150 میلی گرم در کیلوگرم
 • روی (Zn)
  • 1500 میلی گرم در کیلوگرم
 • مس (Cu)
  • 150 میلی گرم در کیلوگرم
 • منگنز (Mn)
  • 1000 میلی گرم در کیلوگرم
 • سلنیوم (Se)
  • 1 میلی گرم در کیلوگرم
 • کبالت (Co)
  • 100 میلی گرم در کیلوگرم
 • پروتئین خام
  • 1600 میلی گرم در کیلوگرم
 • کلسیم (Ca)
  • 150000 میلی گرم در کیلوگرم
 • ترئونین
  • 9 میلی گرم در کیلوگرم
 • ویتامین B1
  • 1/2 میلی گرم در کیلوگرم
 • ویتامین B2
  • 1 میلی گرم در کیلوگرم
 • پری‌بیوتیک‌ها
  • 20000 میلی گرم در کیلوگرم
 • منیزیم (Mg)
  • 9000 میلی گرم در کیلوگرم
 • ید
  • 100 میلی گرم در کیلوگرم
 • سدیم
  • 3000 میلی گرم در کیلوگرم
 • والین
  • 52 میلی گرم در کیلوگرم
 • هیستیدین
  • 25 میلی گرم در کیلوگرم
 • کریر
  • تا 1000 گرم در کیلوگرم
 • انرژی
  • 120 میلی گرم در کیلوگرم
 • آرژنین
  • 42 میلی گرم در کیلوگرم
 • کولین
  • 40 میلی گرم در کیلوگرم
 • تیروزین
  • 14 میلی گرم در کیلوگرم
 • فنیل آلانین
  • 32 میلی گرم در کیلوگرم
 • گلیسین
  • 40 میلی گرم در کیلوگرم
 • شکل ظاهری
  • پلت یا پودری
 • روش مصرف
  • مخلوط در خوراک
 • بسته‌بندی
  • سطلی بزرگ
  • سطلی کوچک
 • شرایط نگهداری
  • تا یک سال پس از تولید
 • مصرف‌کننده
  • گوسفند
  • بز
  • گوساله
  • گاو پرواری
  • گاو شیری
 • دوز مصرف
  • برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم
  • برای هر راس گوساله 30 گرم
  • برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم
  • برای هر راس گاو شیری 100 گرم
 • مزایا
  • افزایش رشد دام و سرعت پروار
  • پیشگیری از سوءهاضمه دام
  • افزایش نسبی شیر و چربی
  • پیشگیری از بیماری پیکا
  • بهبود فحلی و باروری
  • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد

This combination does not exist.

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

تاریخ انقضاء: تا یکسال پس از تولید  

فسفر: 60000 میلی گرم

اثرات دامداران ویژه فسفر 60: 

 • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
 • افزایش نسبی شیر و چربی
 • پیشگیری از بیماری پیکا
 • افزایش رشد دام و سرعت پروار
 • بهبود فعلی و باروری
 • پیشگیری از سوء هاضمه دام

جدول آنالیز
فسفر (P) 60000 میلی گرم در کیلوگرم
آهن (Fe) 150 میلی گرم در کیلوگرم
روی (Zn) 1500 میلی گرم در کیلوگرم
مس (Cu) 150 میلی گرم در کیلوگرم
منگنز (Mn) 1000 میلی گرم در کیلوگرم
سلنیوم (Se) 1 میلی گرم در کیلوگرم
کبالت (Co) 100 میلی گرم در کیلوگرم
پروتئین خام 1600 میلی گرم در کیلوگرم
کلسیم (Ca) 150000 میلی گرم در کیلوگرم
ترئونین 9 میلی گرم در کیلوگرم
ویتامین B1 1/2 میلی گرم در کیلوگرم
ویتامین B2 1 میلی گرم در کیلوگرم
پری‌بیوتیک‌ها 20000 میلی گرم در کیلوگرم
منیزیم (Mg) 9000 میلی گرم در کیلوگرم
ید 100 میلی گرم در کیلوگرم
سدیم 3000 میلی گرم در کیلوگرم
والین 52 میلی گرم در کیلوگرم
هیستیدین 25 میلی گرم در کیلوگرم
کریر تا 1000 گرم در کیلوگرم
انرژی 120 میلی گرم در کیلوگرم
آرژنین 42 میلی گرم در کیلوگرم
کولین 40 میلی گرم در کیلوگرم
تیروزین 14 میلی گرم در کیلوگرم
فنیل آلانین 32 میلی گرم در کیلوگرم
گلیسین 40 میلی گرم در کیلوگرم
سایر
بسته‌بندی سطلی بزرگ سطلی کوچک
مصرف‌کننده گوسفند بز گوساله گاو پرواری گاو شیری
دوز مصرف برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم برای هر راس گوساله 30 گرم برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم برای هر راس گاو شیری 100 گرم
مزایا افزایش رشد دام و سرعت پروار پیشگیری از سوءهاضمه دام افزایش نسبی شیر و چربی پیشگیری از بیماری پیکا بهبود فحلی و باروری بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
شکل ظاهری پلت یا پودری
روش مصرف مخلوط در خوراک
شرایط نگهداری تا یک سال پس از تولید

میزان و روش مصرف:

 • برای هر راس گاو شیری 100 گرم
 • برای هر راس گاو گوشتی 50 گرم
 • برای هر راس گوساله 30 گرم
 • برای هر راس گوسفند و بز 20 گرم

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵