0

دامداران ویژه بافری

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 • پتاسیم (K)
  • 100 میلی گرم در کیلوگرم
 • آهن (Fe)
  • 130 میلی گرم در کیلوگرم
 • پروتئین خام
  • 600 میلی گرم در کیلوگرم
 • لیزین
  • 90 میلی گرم در کیلوگرم
 • متیونین
  • 70 میلی گرم در کیلوگرم
 • کلسیم (Ca)
  • حداقل 12000 میلی گرم در کیلوگرم
 • ترئونین
  • 80 میلی گرم در کیلوگرم
 • پری‌بیوتیک‌ها
  • 15000 میلی گرم در کیلوگرم
 • منیزیم (Mg)
  • 25 میلی گرم در کیلوگرم
 • اینوزیتول
  • 5 میلی گرم در کیلوگرم
 • سدیم
  • حداقل 15000 میلی گرم در کیلوگرم
 • والین
  • 3 میلی گرم در کیلوگرم
 • کولین
  • 5 میلی گرم در کیلوگرم
 • اسید گلوتامیک
  • 110 میلی گرم در کیلوگرم
 • تیروزین
  • 10 میلی گرم در کیلوگرم
 • لوسین
  • 90 میلی گرم در کیلوگرم
 • ترکیبات 4 جزئی بافری
  • 100000 میلی گرم در کیلوگرم
 • فنیل آلانین
  • 60 میلی گرم در کیلوگرم
 • بتاگلوکان
  • 20 میلی گرم در کیلوگرم
 • شکل ظاهری
  • پلت یا پودری
 • روش مصرف
  • 2 تا 3 درصد مخلوط در خوراک
 • بسته‌بندی
  • کیسه‌ای
 • شرایط نگهداری
  • تا 6 ماه پس از تولید
 • مصرف‌کننده
  • گوسفند
  • گاو پرواری
  • گاو شیری
 • دوز مصرف
  • 2 تا 3 درصد در خوراک
  • برای هر راس گاو کم شیر حداقل 150 تا 200 گرم
  • برای هر راس گاو پر شیر حداقل 200 تا 250 گرم
  • برای هر راس گوسفند 20 تا 30 گرم
  • برای هر راس گاو پرواری 200 تا 250 گرم
 • مزایا
  • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی
  • پیشگیری از لنگش
  • پیشگیری از بیماری پی
  • افزایش رشد دام و سرعت پروار
  • پیشگیری از اسیدوز
  • پیشگیری از سوءهاضمه دام

This combination does not exist.

کنسانتره دامداران، حاوی پری بیوتیک، پروبیوتیک و برخی ویتامین ها و مواد معدنی ضروری دام بوده و نیاز های دام به این مواد را تامین می کند. همچنین این کنسانتره حاوی برخی اسیدهای آمینه می باشد که ضمن تقویت میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش دام موجب بهبود نشخوار می گردد.

تاریخ انقضاء: تا شش ماه پس از تولید  

اثرات دامداران بافری: 

 • بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد
 • افزایش نسبی شیر و چربی
 • پیشگیری از بیماری پیکا
 • افزایش رشد دام و سرعت پروار
 • بهبود فعلی و باروری
 • پیشگیری از سوء هاضمه دام

جدول آنالیز
پتاسیم (K) 100 میلی گرم در کیلوگرم
آهن (Fe) 130 میلی گرم در کیلوگرم
پروتئین خام 600 میلی گرم در کیلوگرم
لیزین 90 میلی گرم در کیلوگرم
متیونین 70 میلی گرم در کیلوگرم
کلسیم (Ca) حداقل 12000 میلی گرم در کیلوگرم
ترئونین 80 میلی گرم در کیلوگرم
پری‌بیوتیک‌ها 15000 میلی گرم در کیلوگرم
منیزیم (Mg) 25 میلی گرم در کیلوگرم
اینوزیتول 5 میلی گرم در کیلوگرم
سدیم حداقل 15000 میلی گرم در کیلوگرم
والین 3 میلی گرم در کیلوگرم
کولین 5 میلی گرم در کیلوگرم
اسید گلوتامیک 110 میلی گرم در کیلوگرم
تیروزین 10 میلی گرم در کیلوگرم
لوسین 90 میلی گرم در کیلوگرم
ترکیبات 4 جزئی بافری 100000 میلی گرم در کیلوگرم
فنیل آلانین 60 میلی گرم در کیلوگرم
بتاگلوکان 20 میلی گرم در کیلوگرم
سایر
مصرف‌کننده گوسفند گاو پرواری گاو شیری
دوز مصرف 2 تا 3 درصد در خوراک برای هر راس گاو کم شیر حداقل 150 تا 200 گرم برای هر راس گاو پر شیر حداقل 200 تا 250 گرم برای هر راس گوسفند 20 تا 30 گرم برای هر راس گاو پرواری 200 تا 250 گرم
مزایا بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی پیشگیری از لنگش پیشگیری از بیماری پی افزایش رشد دام و سرعت پروار پیشگیری از اسیدوز پیشگیری از سوءهاضمه دام
شکل ظاهری پلت یا پودری
روش مصرف 2 تا 3 درصد مخلوط در خوراک
بسته‌بندی کیسه‌ای
شرایط نگهداری تا 6 ماه پس از تولید

میزان و روش مصرف:

 • برای هر راس گاو کم شیر حداقل 150 تا 200 گرم
 • برای هر راس گاو پر شیر حداقل 200 تا 250 گرم
 • برای هر راس گوسفند 20 تا 30 گرم
 • برای هر راس گاو پرواری 200 تا 250 گرم

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵