0

کبالت آلی (Amino Co)

کبالت آلــی (Amino Co) متشکل از عنصـر کبالت می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینــه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از سبـوس ترکیب شده است. این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصـر کبالت در روده تولید گردیده است. کبالت آلی زیست فراهمی و جـذب روده ای بالاتری نسبت به کبالت معدنی داشته و در نتیجـه اثـــرات مفید آن در فراسنجه های رشد، تولید و سلامت در دام، طیور و آبزیان قابل مشاهده است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کبالت آلــی (Amino Co) متشکل از عنصـر کبالت می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینــه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از سبـوس ترکیب شده است. این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصـر کبالت در روده تولید گردیده است. کبالت آلی زیست فراهمی و جـذب روده ای بالاتری نسبت به کبالت معدنی داشته و در نتیجـه اثـــرات مفید آن در فراسنجه های رشد، تولید و سلامت در دام، طیور و آبزیان قابل مشاهده است. 

ویژگـــی های کبالت آلی (Amino Co):

• قابل استفاده در مکمل های معدنی و یا به شکـل مخلوط در دان، کنسانتره، خوراک کامل و یا مخلوط در شیر
• اندازه ذرات متناسب جهت توزیع یکنواخت محصول در جیره
• کاهش اثرات متقابل با دیگر مواد مغـذی جیـره  (مواد معدنی، اسیدهای آمینه، چربی ها، ویتامین ها)
• زیست فراهمی و جذب روده ای بالا
• مقرون به صرفه از لحاظ اقتصـادی با توجـه به اثرات مستقیم و غیر مستقیـم بر تولید، سیستـــم ایمنی و سلامت حیوانات مزرعه ای
• مقاوم در برابر شرایط اسیدی و تخمیر شکمبه ای
• مقاوم در برابر فرایندهای حرارتی تهیه خـــوراک نظیر پلتینگ و اکسترود نمودن

اثرات کبالت آلی آریانا (Amino Co) در حیوانات اهلی:

• بهبود اشتهــــا و ضریب تبدیل
• افزایش تجزیه پذیری فیبر خوراک
• افزایش تولید ویتامین B12، افزایش تولید و تبدیل پروپیونیک اسید به گلوکز و بهبود تولید شیر در گاو شیــری و افزایش رشد در گاو پرواری
• افزایش سطح ایمونوگلوبین های آغوز در حضور مقادیر کافی مس، روی و منگنز آلی
• کاهش سلولهای سوماتیک شیر در حضور مقادیر کافی مـس، روی و منگنز آلی
• بهبود عملکرد سیستم ایمنی در حضور مقادیر کافـی مـس، روی و منگنـز آلی
• بهبود راندمان تولید در حضور مقادیر کافی مس، روی و منگنـز آلی
• بهبود رشد جنین در حضور مقادیر کافی مس، روی و منگنــز آلـی

موارد مصرف: دام، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی

بسته بندی: کیسه های سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان


فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵