0

کروم آلی (Amino Cr)

کنسانتره کروم آلــی (Amino Cr) متشکل از عنصـر کروم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین باند شـــده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت، سویا، جو و سبوس ترکیب شده است. این محصول با هدف افزایش کارایـی جذب عنصــرکـروم در روده تولید گردیده است. کروم آلی زیست فراهمـی و جذب روده ای بالاتری نسبت به کروم معدنی داشته و در نتیجه اثرات مفیـد آن در فراسنجه های رشد، تولید و سلامــت در دام، طیور و آبزیان قابــل مشاهده است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتره کروم آلــی (Amino Cr) متشکل از عنصـر کروم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین باند شـــده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت، سویا، جو و سبوس ترکیب شده است. این محصول با هدف افزایش کارایـی جذب عنصــرکـروم در روده تولید گردیده است. کروم آلی زیست فراهمـی و جذب روده ای بالاتری نسبت به کروم معدنی داشته و در نتیجه اثرات مفیـد آن در فراسنجه های رشد، تولید و سلامــت در دام، طیور و آبزیان قابــل مشاهده است.


ویژگـــی های کروم آلی (Amino Cr):

• کروم-متیونین با خلوص بالا
• زیست فراهمی بالا و جذب سریع کروم و مشارکت سریـع در فرآیندهای متابولیکی درون سلولی
• قابل استفاده در مکمل های معدنی و یا به شکل مخلـوط در دان، کنسانتره، خوراک کامل و یا مخلوط در شیر
• اندازه ذرات متناسب جهت توزیع یکنواخت محصول در جیـره
• کاهش اثرات متقابل با دیگر مواد مغذی جیره (مواد معدنــی)
• مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، سیستم ایمنی و سلامت حیوانات  مزرعه ای
• مقاوم در برابر شرایط اسیدی و تخمیر شکمبه ای و جــــذب روده ای بالا
• مقاوم در برابر فرایندهای حرارتی تهیه خوراک نظیر پلتینــگ و اکسترود نمودن

مهمترین اثرات مفید گاوهای شیری و گوساله:

• بهبود مصرف ماده خشک
• بهبود رشد در گوسالـه ها
• بهبــود تولید و تـــداوم شیــردهــی
• بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تلفات گوساله ها
• کاهش عوارض ناشی از استرسها، بخصوص تغییرات دما و بیمـاری
• کاهش شیوع کتوزیس

طیور تخمگذار:

• بهبود ضریب تبدیـــل
• افزایش تولید تخم مرغ
• افزایـش درصد پوستـــه
• افزایش ضخامت پوسته
• بهبود کیفیت جوجه درآوری
• افزایش مقاومت به استرسهای محیطی

طیور گوشتی:

• کاهش عوارض ناشی از استرسهــا، بخصوص تغییرات دما و بیمــــاری
• بهبود راندمان رشد، ضریب تبدیل و کیفیت لاشه
• بهبود عملکرد سیستم ایمنی، بهبـود تیتر ناشی از واکسیناسیون و کاهش تلفات

موارد مصرف : دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی

بسته بندی : کیسه های سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمی

شرایط نگهداری : در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگانفروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵