0

روی آلی (Amino Zn)

روی آلی (Amino Zn) متشکـــل از عنصـر روی می باشد که به شکــــل یـون با مولکولهـــای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامـل کنسانتره ای متشکل از سبوس ترکیب شده است. این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصـر روی در روده تولیدگردیده است. 

روی آلی زیست فراهمی و جذب روده ای بالاتری نسبت به روی معدنی داشته و در نتیجه اثرات مفید آن در سلامت، رشــد و تـولید در دام ، طیور و آبزیان قابل مشاهده است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  روی آلی (Amino Zn) متشکـــل از عنصـر روی می باشد که به شکــــل یـون با مولکولهـــای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامـل کنسانتره ای متشکل از سبوس ترکیب شده است. 

  این محصول با هدف افزایش کارایی جـــذب عنصـر روی در روده تولید گردیده است. روی آلی زیســـت فراهمــی و جـــذب روده ای بالاتری نسبت به روی معدنی داشته و در نتیجه اثرات مفید آن در سلامت ، رشــد و تـولید در دام ، طیور و آبزیان قابل مشاهده است.


  ویژگـــی های روی آلی (Amino Zn):

  • قابل استفاده در مکمل های معدنی و یا به شکل مخلوط در دان، کنسانتره، خوراک کامل و یا مخلوط در شیــر
  • اندازه ذرات متناسب جهت توزیع یکنواخت محصول در جیره
  • کاهش اثرات متقابل با دیگر مواد مغذی جیره (مواد معدنـی، اسیدهــــای آمینه، چربــــی ها و ویتامیـــن ها)
  • زیست فراهمی و جذب روده ای بالا
  • مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تولید، سیستــم ایمنـی و سلامت حیوانات مزرعـــه ای
  • مقاوم در برابر شرایط اسیــــدی و تخمیـــر شکمبـــه ای
  • مقاوم در برابر فرایندهای حرارتی تهیه خوراک نظیر پلتینـگ

  اثرات مفید کنسانتره روی آلی آریانا (Amino Zn) در حیوانات اهلی:

  • شرکت در ساختار آنزیمهای کلیدی دخیل در متابولیســم پروتئیـــن ها، کربوهیـــدرات ها و اسیدهای نوکلوئیک
  • بهبود اشتها
  • بهبود رشد عضـــلات و افزایش وزن روزانـــه و وزن نهایــی
  • بهبود تولید شیر، تخم مرغ و گوشت
  • افزایش تولید تخم مرغ و بهبود کیفیت پوسته در طیور تخمگذار
  • بهبود ضریب تبدیل
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی در حضور منگنز و مس آلی، افزایش تیتر ناشی از واکسینـــاسیون و کاهش طول دوره ریکاوری حیـــوان پس از بیمـــاری
  • بهبود عملکرد تولید مثل در حضور منگنز و مس آلی (تحریک تولید و ترشح هورمونهای تولید مثلی، تاثیر بر بلوغ جنسی، اولین فحلی، روزهــای باز ، کیست های تخمدانی، بازســازی رحـــم پس از زایمـــان و کاهـــش تداخلات هورمونی)
  • کاهش وقوع بیماری هـای تولید مثلــی و لنگــش
  • استحکام سم و استخوانها، تقویت مفاصل و تاندونها
  • بهبود کیفیت پوست، پشـــم و مـــو
  • بازسازی کراتین درنتیجه بهبود سلامت و جلوگیری از عفونت و مشکلات ساختاری در بافت های سم و پستان
  • کاهش اثرات مخرب تنش ها بخصوص تنش گرمایی

  موارد مصرف: دام ، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگی

  بسته بندی: کیسه های سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمی

  شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان


  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵