0

بایومکس (محرک رشد گوساله)

بایومکس محرک رشد گوساله عملکرد سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و مزایای متعددی دارد. این محصول برای نهاده کشاورزی و دامی قابل استفاده است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  بایومکس محرک رشد گوساله عملکرد سیستم ایمنی را بهبود بخشیده و مزایای متعددی دارد.

  مزایای بایومکس:

  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • کاهش بروز ناهنجاری های گوارشی
  • افزایش راندمان مصرف ماده خشک
  • تثبیت فلور میکروبی شکمبه
  • افزایش وزن بیشتر

  ترکیبات بایومکس:

  • Lacticaseibacillus rhamnosus
  • Lactiplantibacillus plantarum
  • Bacillus subtilis
  • Streptococcus thermophilus
  • Lactobacillus acidophilus
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Bacillus coagulans
  • Lactobacillus bulgaris
  • Enterococcus faecium
  • Limosilactobacillus reuteri
  • Dextrose powder and maltodextrin