0

فت کورن دامی

دانه سویا یکی از مهمترین دانه های روغنی در جهان بوده و جهت مصارف متعدد صنعتی و کشاورزی کشت می شود. فرآورده های سویا مانند کنجاله سویا و فول فت سويا به عنوان یک ماده غذایی در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. 


 

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  دانه سویا یکی از مهمترین دانه های روغنی در جهان بوده و جهت مصارف متعدد صنعتی و کشاورزی کشت می شود. فرآورده های سویا مانند کنجاله سویا و فول فت سويا به عنوان یک ماده غذایی در تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد. 

  دانه سویا حاوی مواد ضد تغدیهای فراوان از قبیل لیپاز، لیپوکسيداز و اوره آز می باشد. این آنزیم ها منجر به آزاد سازی اسیدهای چرب و آمونیاک و تولید پراکسید در شکمبه می شوند. فرآوری حرارتی راه کار متداول جهت کاهش عوامل ضد تغذیه ای دانه سویا است. 

  حرارت کم مواد ضد تغذیه ای را به طور کامل از بین نخواهد برد و حرارت بیش از حد موجب کاهش قابلیت هضم رودهای پروتئین می شود. همچنین انواع فرآوریهای هیدروترمال دانه سویا (روش رست یا اکسترود) نتایج ضد و نقیضی به همراه دارند.

  فرآوری دانه سویا به روش اکسترود موجب شکستن دیواره سلول های چربی و آزاد شدن بخش قابل توجهی از چربی دانه سویا در شکمبه می شود و تاثیرات منفی بر عملکرد فعالیت باکتری های شکمبه و افت چربی شیر خواهد داشت. فتكورن ترکیبی از پروتئین گیاهی بر پایه فرآورده های ذرت، پروتیئن فرآوری شده و چربی محافظت شده است. ارزش غذایی و پروفایل اسیدهای آمینه نزدیک به سویا دارد.

  پروتئین فتکورن با قابلیت هضم بالاتر در مقایسه با فول فت سویا می تواند عملکرد بهتر دام را به همراه داشته باشد. وجود چربی محافظت شده با نسبت مناسبی از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع از کاهش چربی شیر ممانعت نموده و از قابلیت هضم مناسبی در روده برخوردار می باشد. وجود خاصیت بافری در فتکورن به هضم بهتر فیبر و نیاز کمتر به بافر در جیره کمک می کند.

  مزایای فت کورن دامی:

  • فاقد اوره 
  • فاقد پودر گوشت
  • حاوی چربی محافظت شده
  • خاصیت تنظیم کننده pH شکمبه
  • منابع پروتئینی و چربی با کیفیت و قابلیت هضم بالا (بیش از نود درصد)

  سطح توصیه شده برای مصرف 5 الی 10 درصد کنسانتره می باشد.