0

مکمل گیاهی سین - پلاس

فرمول مکمل گیاهی سین - پلاس ترکیبی از چندین گیاه دارویی و عصاره‌ی آن‌ها نظیر یوکا، دارچین فرآوری‌شده و ارگانو می­ باشد. این محصول به طور اختصاصی برای گاوهای شیری فرموله‌بندی شده است. 

این محصول با ایجاد تغییرات مطلوب در پروفایل اسیدهای چرب فرار و تغییرات تجزیه‌ پروتئین شکمبه‌ای سبب بهبود استفاده از نیتروژن و انرژی می‌گردد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

فرمول مکمل گیاهی سین - پلاس ترکیبی از چندین گیاه دارویی و عصاره‌ی آن ها نظیر یوکا، دارچین فرآوری‌شده و ارگانو می­ باشد. این محصول به طور اختصاصی برای گاوهای شیری فرموله‌ بندی شده است. 

این محصول با ایجاد تغییرات مطلوب در پروفایل اسیدهای چرب فرار و تغییرات تجزیه‌ی پروتئین شکمبه‌ای سبب بهبود استفاده از نیتروژن و انرژی می‌گردد. دوره‌ی تغذیه‌ پیشنهادی سه هفته قبل از زایمان و سرتاسر دوره‌ی شیردهی می‌باشد. 

این محصول به ویژه زمانی که در 150 روز اول زایمان خورانده شود بسیار مفید می‌باشد. افزایش در بازده‌ی انرژی و نیتروژی می‌تواند به طور همزمان هم تولید شیر و هم تولیدمثل را نسبت به ماده‌ی خشک مصرفی افزایش دهد. این موضوع استفاده‌ی کاراتر از جیره را نشان می‌دهد. 

سین-پلاس با کاهش نسبت استات به پروپیونات، افزایش تولید بوتیرات و کاهش تولید متان به افزایش بازده‌ی استفاده از انرژی، تولید شیر و وضعیت بدنی مناسب منتهی می‌شود.

 از سویی با افزایش تجزیه‌ی پپتیدها و اسیدهای آمینه، افزایش تولید اسیدهای آمینه و کاهش تولید آمونیاک به افزایش بازده‌ استفاده از پروتئین منتهی می‌شود که افزایش تولید پروتئین و کاهش ازت اوره‌ای شیر را به دنبال دارد. از سویی همزمان‌سازی انرژی و پروتئین به افزایش تولید پروتئین میکروبی منتهی می‌شود.

هدف از تولید این محصول افزایش بازده‌ی تولید برای گاوهای شیری است. این محصول هضم خوراک را از طریق تحت تاثیر قرار دادن فلور میکروبی خاص شکمبه تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

این محصول باعث کاهش سطح استات به پروپیونات شکمبه و افزایش سطوح بوتیرات می‌شود. 

باعث تجزیه‌ی اسیدهای آمینه در شکمبه شده و بنابراین سطوح نیتروژن آمونیاکی شکمبه را کنترل می‌کند. از سویی تجزیه‌ی آهسته‌تر پروتئین جیره‌ای را به دنبال دارد که از افزایش ناگهانی آمونیاک در شکمبه جلوگیری می‌کند. 

با کنترل تولید آمونیاک افزایش بهبود استفاده از ازت حاصل می‌گردد. این محصول برای انواع وسیعی از جیره‌ها مناسب است. 

مکمل در جیره‌هایی با مقادیر بهینه از کربوهیدرات‌های قابل تخمیر در شکمبه و پروتئین تجزیه‌پذیر نتایج بسیاری خوبی را به همراه خواهد داشت. 

این مکمل به ویژه در جیره‌هایی که مقادیر بالایی از پروتئین حقیقی محلول دارد نظیر زمانی که حیوانات با سطوح بالای یونجه تغذیه می‌شوند بسیار کارآمد می‌باشد. 

این محصول مکانیسم عمل متفاوتی نسبت به موننسین دارد با این حال می‌تواند کامل جایگزین آن شود. این محصول هیچ اثر متقابلی با دیگر داروهای گیاهی، محرک‌های رشد نظیر پروبیوتیک‌ها، مخمر و محیط کشت مخمر ندارد. این محصول می‌تواند به صورت مخلوط با TMR یا کنسانتره‌ی جیره استفاده شود. 

رایحه‌ی مناسب این محصول باعث ایجاد بوی خوب و خوشایند در مزرعه می‌شود. خوراندن این محصول هیچ اثر تجمعی در شیر ندارد. بو و طعم شیر از طریق این محصول تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

به طور کلی مصرف سین - پلاس دارای مزایای زیر می‌باشد:

  1. کنترل تولید متان و آمونیاک در شکمبه
  2. کاهش اثرات باکتری­های گرم مثبت شکمبه (جایگزین مناسبی برای موننسین)
  3. مصرف بهینه‌ی انرژی (کنترل تولید گاز متان) و پروتئین (کنترل تولید آمونیاک)
  4. بهبود عملکرد تولیدمثل (کاهش MUN)
  5. افزایش مصرف خوراک (بوی مطبوع خوراک)
  6. بهبود وضعیت سلامت گاوهای دوره‌ی انتقال

ماندگاری: 24 ماه پس از تولید

میزان دوز مصرفی: 20 گرم به ازای هر راس دام

فروشنده

پیشگامان سپند گستر

0 امتیاز از ۵