0

مکمل ویتامینه معدنی گاو خشک و تلیسه

این محصول برای تامین همه نیازهای گاوهای خشک و تلیسه به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی، بهبود وضعیت سیستم ایمنی در گاوهای خشک و تلیسه ها، بهبود فحطی، گیرایی و باروری در تلیسه ها، جلوگیری از تغییر رنگ موهای بدن و جلوگیری از بروز پیکا کاربرد دارد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مزایای استفاده از مکمل گاو خشک و تلیسه:

  • تامین همه نیازهای گاوهای خشک و تلیسه به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی
  • بهبود وضعیت سیستم ایمنی در گاوهای خشک و تلیسه ها
  • بهبود فحطی، گیرایی و باروری در تلیسه ها
  • جلوگیری از تغییر رنگ موهای بدن
  • جلوگیری از بروز پیکا
  • و ...

این محصول به عنوان نهاده دامی قابل استفاده است.

آنالیز هر کیلوگرم مکمل ویتامینه معدنی گاو خشک و تلیسه:

آنتی اکسیدانتmg(3000)
فسفرmg(13000)
منیزیمmg(80000)
ویتامین A پوشش دارUI(1000000)
ویتامین D3UI(200000)
ویتامین EUI(5000)
کبالتmg(30)
یدmg(80)

آنالیز هر کیلوگرم مکمل ویتامینه معدنی گوساله نر پراوری:

روی(3000)mg
سلنیوم(25)mg
منگنز(2500)mg


فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵