0

مکمل ویتامینه معدنی آنیو میکس

مکمل ویتامینه معدنی آنیو میکس محصولی ویژه دوره انتظار زایمان است. این محصول آثار چشمگیری برای دام‌ ها خواهد داشت.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این محصول برای گاوهای در انتظار زایمان قابل استفاده است.

پروتکل پیشنهادی برای گاوهای انتظار زایمان:

 • مکمل آنیونیک به میزان 500 گرم در روز به ازای هر رأس
 • مکمل ویتامینه سوپر تولید به میزان  100 گرم در روز به ازای هر رأس
 •  مکمل معدنی بدون فسفر سوپر تولید به میزان 100 گرم
 • در روز به ازای هر رأس
 • کربنات کلسیم به میزان 100 گرم در روز به ازای هر رأس

مزایای استفاده از مکمل آنیونیک:

 • کاهش اختلاف کاتیون آنیون جیره (DCAD)   
 • تامین کلسیم قابل جذب برای گاوهای انتظار زایمان
 • کاهش بروز تب شیر و جفت ماندگی
 • حاوی ترکیبات خوشخوراک کننده
 • جلوگیری از کاهش مصرف خوراک
 • حاوی ترکیبات ضد کلوخه شدن و ...
ترکیبات خوش خوراک کنندهدر حد مجاز
ترکیبات ضد کلوخه ایدر حد مجاز
منیزیم20,000 mg
کلر72,000 mg
کلسیم155,000 mg
گوگرد26,000 mg


فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵