0

مکمل ویتامینه سوپر تولید دامی

این محصول برای تامین همه نیازهای دام های پرشیر به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی، بهبود تولید شیر و ... کاربرد دارد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مزایای استفاده از مکمل سوپرتولید:

  •  تامین همه نیازهای دام های پرشیر به ویتامین ها و مواد معدنی در شرایط مختلف محیطی
  • بهبود تولید شیر
  • تقویت سیستم ایمنی
  • کاهش بروز ورم پستان
  • کاهش سلول های سوماتیک شیر
  •  کاهش مشکلات لنگش و بهبود سلامت سم
  •  بهبود وضعیت تولیدمثلی (افزایش بروز فحلی، بهبود گیرایی، کاهش روزهای باز)
  • و...

آنالیز هر کیلوگرم مکمل ویتامینه سوپر تولید:

آنتی اکسیدانت1000 mg
بیوتین100 mg
موننسین3000 mg
ویتامین A پوشش دار1,500,000 IU
ویتامین D3280,000 IU
ویتامین E10,000 IUفروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵