0

پودر چربی خالص دامیک DAMIC

این محصول شامل پودر چربی محافظت شده در شکمبه با قابلیت هضم بالا و پروفایل متناسب همراه با اسیدهای چرب با قابلیت افزایش راندمان تولید و بهبود تولید مثل است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مزایای پودر چربی خالص دامیک DAMIC:

  • پودر چربی محافظت شده در شکمبه با قابلیت هضم بالا و پروفایل متناسب 
  • اسیدهای چرب با قابلیت افزایش راندمان تولید و بهبود تولید مثل

مورد مصرف: دام شیری و گوشتی، گوسفند، بز و اسب 

در جای خشک و خنک (حداكثر رطوبت ۳۵ تا ۴۰ درصد) بر روی پالت در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و به دور از آفتاب، رطوبت، حرارت و دسترس حشرات و جوندگان نگهداری شود. 

تاریخ انقضا: ۴ ماه پس از تولید 

وزن خالص: ۲۵ کیلو گرم

آنالیز و مشخصات ظاهری پودر چربی خالص دامیک DAMIC:

اسید پالمتیک C16 : 050 - %40
اسیداستئاریک C18 : 060 - %50
اسیداولئیک C18:1%5
انرژی خالص شیردهیMcal/kg 5/8
انرژی قابل متابولیسمMcal/kg 7/3
خلوص چربی99%
رنگسفید مایل به کرم
ظاهرگرانول - پرک
مجموع اسید های چرب اشباع95 - %90
نقطه ذوب58 - 55 درجه سانتی گراد


طریقه مصرف پودر چربی خالص دامیک DAMIC:

میزان مصرف
(گرم در روز به ازای هر راس)

تلیسه و گاو آماده زایش

100-250

گاو شیری تازه زا

650 - 300
گاو پرتولید
900 - 400
گوساله نر پرواری
350 - 100
گوسفند و بز
60 - 30
اسب
100 - 50

 فروشنده

همگام

0 امتیاز از ۵