0

الکتروویت (Electrovit)

این محصول برای تامین الکترولیت هاى سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، تنظیم تعادل الکترولیت هاى بدن در زمان ابتلا به سندرم اسهال، بى حالى و از دست رفتن آب بدن (دهیدراتاسیون) و ... کاربرد دارد. این محصول برای نهاده دامی قابل استفاده است.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  این محصول برای تامین الکترولیت هاى سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، تنظیم تعادل الکترولیت هاى بدن در زمان ابتلا به سندرم اسهال، بى حالى و از دست رفتن آب بدن (دهیدراتاسیون) و ... کاربرد دارد.

  مزایای الکتروویت (Electrovit):

  • تامین الکترولیت هاى سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم
  • تنظیم تعادل الکترولیت هاى بدن در زمان ابتلا به سندرم اسهال، بى حالى و از دست رفتن آب بدن (دهیدراتاسیون)
  • کاهش اثرات مخرب تنش ها در شرایط تمرین سخت یا مسابقات، گرما، اسهال،تحریک-پذیرى و یا بیمارى ها
  • کاهش عوارض بى حالى ، افزایش مقاومت بدن در برابر بیمارى ها، اصلاح میزان مایعات بدن و جبران اتلاف الکترولیت ها در اسب

  اجزاى تشکیل دهنده الکتروویت (Electrovit):

  • گلوکز
  • الکترولیت ها
  • ویتامین ها
  • مواد معدنى آلی
  • آنتى اکسیدان ها
  • نشاسته ذرت
  • کنجاله سویا 
  • سبوس

  در زمان مسابقه: 40 گرم در روزی

  در زمان حمل و نقل و تنش‌های دمایی: 50 گرم در روزی

  در زمان تمرین‌های سبک این دام: 30 گرم یک روز در میان 


  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵