0

فرمنتوک اسب

مانان موجود در این ترکیب باعث جذب برخی از پاتوژن ها عوامل بیماری زا، باکتری های بیماری زا، مثل E-coli شده  و باعث دفع آن ها از دستگاه گوارش می گردد و نهاتا می تواند مانع از بیماری های گوارشی از جمله تولید شود. 


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  مانان موجود در این ترکیب باعث جذب برخی از پاتوژن ها (عوامل بیماری زا، باکتری های بیماری زا، مثل E-coli شده  و باعث دفع آن ها از دستگاه گوارش می گردد و نهاتا می تواند مانع از بیماری های گوارشی از جمله تولید شود. 

  اثرات مصرف فرمنتوک اسب می تواند اثرات زیر را به دنبال داشته باشد:

  • افزایش انرژی اسب
  • بهبود قابلیت هضم مواد غذایی
  • تنظیم میکروفلور دستگاه گوارش
  • تقویت عضلات 
  • تقویت سیستم ایمنی
  • جذب عوامل بیماری زا

  میزان مصرف برای هر راس: 50 تا 150 گرم

  فروشنده

  ولشت دارو

  0 امتیاز از ۵