0

سوپر کنسانتره پرواری فرمنتوک

سوپر کنسانتره پرواری فرمنتوک حاوی انواع اسیدهای آمینه و برخی از مواد معدنی و ویتامین های گروه B می باشد. که ضمن تقویت میکروفلور شکمبه، موجب بهبود نشخوار، افزایش مصرف ماده خشک، رفع سوء هاضمه و افزایش وزن و بهبود راندمان تولید می گردد. 

خواص پری بیوتیک موجود در این محصول نیز موجب تقویت سیستم ایمنی و کنترل عوامل بیماری زا و نیز جذب انواع مایکوتوکسین می گردد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

سوپر کنسانتره پرواری فرمنتوک حاوی انواع اسیدهای آمینه و برخی از مواد معدنی و ویتامین های گروه B می باشد. که ضمن تقویت میکروفلور شکمبه، موجب بهبود نشخوار، افزایش مصرف ماده خشک، رفع سوء هاضمه و افزایش وزن و بهبود راندمان تولید می گردد. 

خواص پری بیوتیک موجود در این محصول نیز موجب تقویت سیستم ایمنی و کنترل عوامل بیماری زا و نیز جذب انواع مایکوتوکسین می گردد.

مصرف فرمنتوک می تواند اثرات زیر را نیز به دنبال داشته باشد:

  • شادابی گله
  • افزایش وزن به ویژه در دام های پرواری و گوساله ها
  • افزایش کارایی غذا و نیز کاهش ضریب تبدیل غذایی
  • کاهش طول دوره پرورش 
  • افزایش ایمنی مقابل برخی باکتری های بیماری زا
  • بهبود جذب خوراک

میزان و روش مصرف:

  • برای هر راس گاو گوشتی: 50 تا 100 گرم
  • برای هر راس گوسفند و بز: 20 تا 30 گرم

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵