0

شیردوش ثابت میلکومتر

شیردوش ثابت میلکومتر مناسب برای سرعت بخشیدن به فرایند شیردوشی، کاهش صدمات احتمالی به دام، رعایت اصول بعداشتی دام و فرد شیردوش، پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه شیر است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  از مزایای شیردوشی با ماشین می توان به پایین آوردن هزینه شیردوشی و ماهش زمان صرف شده برای این امر اشاره کرد. دامداران سالهاست که از این روش برای شیردوشی استفاده می کنند.

  پاکیزگی در شیردوشی، عدم دخالت نیروی انسانی در مقدار و کیفیت شیردوشی، عدم فشار به سینه گاو، عدم دخالت گوساله در شیردوشی و اندازه گیری دقیق از دیگر مزایای شیردوشی با ماشین است.


  فروشنده

  زرین دوش پارس

  0 امتیاز از ۵