0

انرژی زا (Golden Energizer)

این محصول برای افزایش انرژى و قدرت بدنى قبل از مسابقه، افزایش آستانه تحمل اسب در شرایط سخت مسابقه، کاهش عوارض ناشى از تنش هاى ناشى از مسابقات، بهبود عملکرد سیستم ایمنى تحت تنش هاى ناشى از مسابقات و تجدید قوا و ریکاورى سریع در اسب‌ها مفید است.

این محصول برای نهاده های دامی قابل استفاده است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  انرژی زا (Golden Energizer) محصولی برای افزایش انرژی اسب ها قبل از مسابقه است.

  مزایای انرژی زا (Golden Energizer):

  • افزایش انرژى و قدرت بدنى قبل از مسابقه
  • افزایش آستانه تحمل اسب در شرایط سخت مسابقه
  • کاهش عوارض ناشى از تنش هاى ناشى از مسابقات
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنى تحت تنش هاى ناشى از مسابقات
  • تجدید قوا و ریکاورى سریع در اسب ها

  اجزاى تشکیل دهنده انرژی زا (Golden Energizer):

  • مواد معدنى آلى (روى ، منگنز ، آهن ، کروم) 
  • ویتامین E 
  • ویتامین C 
  • ویتامین هاى گروه B 
  • ال-کارنین 
  • آمینو اسیدهاى گلوتامین 
  • ترئونین 
  • لیزین 
  • متیونین 
  • عصاره گیاهان رازیانه 
  • بابونه و مریم گلى 
  • ذرت 
  • کنجاله سویا  
  • سبوس

  اسب‌های پرش: 50 گرم در روز در دو نوبت

  اسب کورس: 50 گرم در روز در دو نوبت


  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵