0

ویژه سم (Hoof Guard)

این محصول برای افزایش مقاومت دیواره سم و پیشگیرى از ضایعات و ترك خوردگى ها، افزایش ضخامت کف سم و جلوگیرى از کوبیدگى هاى کف سم، کاهش طول دوره درمان در سم هاى آسیب دیده و ... کاربرد دارد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  محصول ویژه سم (Hoof Guard) محصولی برای افزایش مقاومت دیواره سم و پیشگیرى از ضایعات و ترك خوردگى‌ها است.

  مزایا سم Hoof Guard:

  • افزایش مقاومت دیواره سم و پیشگیرى از ضایعات و ترك خوردگى‌ها
  • افزایش ضخامت کف سم و جلوگیرى از کوبیدگى‌هاى کف سم
  • کاهش طول دوره درمان در سم‌هاى آسیب‌دیده
  • افزایش رشد سم و درمان ترك خوردگى‌ها
  • شکل‌گیرى مناسب سم

  اجزاى تشکیل دهنده ویژه سم (Hoof Guard):

  • متیل سولفونیل متان 
  • گلوکز آمین 
  • مواد معدنى آلى 
  • اسیدهاى آمینه ضرورى 
  • بیوتین 
  • ذرت کنجاله سویا 
  • سبوس

  اسب بالغ: 30 گرم در روز

  فروشنده

  شرکت دانش بنیان آریانا

  0 امتیاز از ۵