0

کنسانتره پروتئینی هایکورن پلاس

کنسانتره پروتئینی هایکورن طیوری محصولی بر پایه پروتئین حیوانی و گیاهی هیدرولیز شده است که با هدف تأمین هرچه بهتر نیازهای طيور به پروتئین و اسیدهای آمینه تنظیم شده است. کنسانتره پروتئین هایکورن در مقایسه با منابع پروتئین متداول در جیره ها دارای پروتئین با قابلیت هضم بالاتر است و این امر به تنظیم جیره هایی با پروتئین خام کمتر کمک می نماید. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتره پروتئینی هایکورن طیوری محصولی بر پایه پروتئین حیوانی و گیاهی هیدرولیز شده است که با هدف تأمین هرچه بهتر نیازهای طيور به پروتئین و اسیدهای آمینه تنظیم شده است. کنسانتره پروتئین هایکورن در مقایسه با منابع پروتئین متداول در جیره ها دارای پروتئین با قابلیت هضم بالاتر است و این امر به تنظیم جیره هایی با پروتئین خام کمتر کمک می نماید. 

همچنین وجود پپتیدهای فعال در هایکورن به کاهش تنش محیطی از قبیل تنش حرارتی، بهبود قابلیت هضم و جذب مواد غذایی، افزایش تولید تخم مرغ و گوشته کاهش طول دوره پرورش، افزایش یکپارچگی بافت پوششی روده و کاهش اسهال و تقویت سیستم ایمنی در طيور کمک نماید.

بیش از ۷۰درصد هزینه های پرورش، مربوط به هزینه خوراک بوده و تامین پروتئین کافی و باکیفیت در جیره یکی از عوامل تعیین کننده قیمت جيره است. پروتئین یک ماکرومولکول است که معمولا از بیست اسید آمینه مختلف تشکیل شده است که از طریق پیوندهای پپتیدی به هم متصل می شوند. 

در حدود ۷۰ درصد از ماده خشک عضله از پروتئین تشکیل شده است. بنابراین مصرف کافی پروتئین غذایی برای رشد و تولید ضروری است. 

محققین بسیاری از جمله بولاند و جانسمن معقتدند فرآوری و تجزیه پروتنین پیش از مصرف حیوان باعث افزایش قابلیت هضم پروتنین کاهش نیاز حیوان به پروتئین خام افزایش کارایی استفاده از پروتنین جیره و بروز اثرات فراتغدیه ای پروتئین می شود. 

به پپتیدهایی که عملکردهای بیولوژیکی فراتر از ارزش غذایی خود دارند. پپتیدهای فعال گفته می شود.

کنسانتره پروتئینی هایکورن حاوی موراد زیر است: 

  • پروتئین هیدرولیز شده حیوانی و گیاهی 
  • ترکیبات بهبود دهنده قابلیت هضم مواد مغذی 
  • ترکیبات محرک رشد 
  • کمک به تنظیم با دستگاه گوارش 
  • تنظیم کننده میکروارگانیسم های دستگاه گوارش
  • فاقد پودر گوشت 
  • تهیه شده از منابع بروتنین با قابلیت هضم بالا با بیش از ۹۰ درصد پروتئین قابل هضم در دستگاه گوارش)
  • فاقد اوره 

تا سال ۱۹۳۰ تصور بر این بود پروتئینها پس از هضم به اسید آمینه تبدیل شده و تنها به این فرم قابل جذب خواهند بود و پس از آن متوجه شدند علاوه بر اسیدهای آمینه پروتئین های به صورت پپتیدهای کوچک نیز قابل جذب خواهند بود. پپتیدها پلیمرهای کوچکی از بهم پیوستن اسیدهای آمینه هستند.

هیدرولیز شیمیایی آنزیمی با میکرویی پروتئین های حیوانی با گیاهی قبل از مصرف توسط حيوان منجر به تولید پپتیدهای کوچک با بزرگ با قابلیت هضم و دسترسی بالا شده که دارای عملکردهای تغذیه ای و فیزیولوژیکی هستند. 

با افزایش شناخت اثر و نتایج مثبت پپتیدهای فعال در تغذیه دام و طیور، تمایل به استفاده از بیتیدها رو به افزایش است. به طوری که برخی محقیقن بر این باورند که در آینده تنظیم جیره بر اساس پروتئین خام و اسیدهای آمینه. قابلیت هضم و همچنین بر اساس نوع و سطح پپتیدها انجام می پذیرد. 

تحقیقات انجام شده در دانشگاه واخنینگن هلند مؤید آن است که با توجه به نوع ماده اولیه، روش فرآوری بر روی ماده اولیه، نوع بینید تولید شده متفاوت و تاثیراتی متمایز از قبیل فعالیت ضد میکروبی آنتی اکسیدانی و بهبود دهنده سیستم عصبی و ایمنی بروز می دهند.

سطح توصیه شده برای مصرف ۷ الی ۱۵ درصد خوراک می باشد.