0

کنسانتره تخمیری غنی از لاکتوباسیلوس (Lacto-Mix)

کنسانتــره غنـــی شده با لاکتوباسیلـوس آریانا (Lacto-Mix) ترکیبــی اســت از ذرت، گنــدم و کنجاله سویا که با سویه های لاکتوباسیلوس زنده، بــی خطـر(Generally recognized as Safe) و مفید با توان پروبیوتیکی بالا تخمیر شده اند.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

کنسانتــره تخمیری غنـــی از لاکتوباسیلـوس (Lacto-Mix) محصولی است که از تخمیر با سویه های لاکتوباسیلوس (Generally recognized as Safe) با توان پروبیوتیکی بالا حاصل شده است. این محصول منحصر به فرد غنی از پروبیوتیـک هـــا و متابولیت های ناشی از تخمیر آنها مــی باشـــد که مجموعه این ترکیبات، سلامت و بهبود عملکرد سیستــم ایمنـــی را در طیور تضمین می نماید.

اجزای تشکیل دهنده لاکتوباسیلوس:

 • سویـه هـــای L. pentosus, L. plantarum, L. casei, L. rhamnosus با جمعـــیت حداقـــل 10کلونی در هر گرم
 • متابولیت های میکروبی شامل آنزیـم ها (آمیلاز، پروتئاز و زایلاناز)، اسیدهـــای آلـی (لاکتــات، پروپیونات، استات و بوتیرات) باکتریوسیــن ها، ترکیبـات آنتی اکسیدانی و پپتیدهای فعال زیستی
 •  ترکیبات حامل کنسانتره ای

مهمترین اثرات مفید لاکتوباسیلوس:

 • بهبود ضـــریب تبدیــــل و افزایــــش راندمــان تولیـــد
 • افزایش جمعیت میکروارگانیســــم های مفیــــد بویـــژه لاکتوباسیلوس ها
 • کاهش جمعیت میکروارگانیسم های بیماری زا به ویـــژه Salmonella sp. ، Clostridia sp.، Escherichia coli sp.، Campylobacter sp.
 • بهبود سیستم ایمنی از طریق افزایش سطح ایمنوگلوبولین ها و افزایش تیتر ناشی از واکسیناسیون
 • بهبود مورفولوژی روده با افزایش طــول ویـلای و عمــق کریپت ها در نتیجـــه افزایـــش جــذب مــــواد مغـــذی
 • کاهش عوارض مسمومیت ناشـــی از سمــــوم قارچـــی (مایــــکــــوتوکسیــــن هـــا) و عناصــر سنــگــیـن
 • بهبـود کیفیــت گوشـــت و شیـــر (کاهـش کلستـــرول افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع)
 • بهبود کیفیت پوسته تخـــم مـــرغ
 • کاهش تولید آمونیاک و سولفیـد هیـدروژن در بستـــر و در نتیجه کاهش تولید گازهای مضر
 • کاهش شیوع اسهال، اختلالات گوارشی و بیماری های متابولیکی

موارد مصرف: اسب، گوساله، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی

شرایـط نگهـداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

ارائه شده در کیسه هـای سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمــی

 میزان مصرف توصیه شده بر اساس نتایج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است . اگر چه این مقادیر بر اساس شرایط گله و استرس های محیطی می توانند افزایش یابند.

فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵