0

کنسانتره غنی شده 0/5% ویژه ماهی (MaxiAct-FH)

مکسی اکت اف-اچ، به عنوان نسل جدیدی از افزودنی های پیشرفتـه خوراک آبزیان، شامـل مجموعه کاملی از میکروارگانیسم های سودمند رشد یافته بر بستری از ترکیبات گیاهــی (کنجاله سویا و ذرت) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلــی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکارید، زایلو الیگوساکارید و مانان الیگوساکارید) و مواد معدنی آلی (روی آلی، مس آلی، آهن آلی، منگنز آلی، سلنیم آلــی، کبالت آلی، کروم آلی و کلسیم آلی) می باشد. 

مجموعه این ترکیبات از طریق بهینه سازی فرآیندهای متابولیکی سلولی و بافتی به طور چشمگیـری در سلامت دستگــاه گـــوارش، تقویت سیستم ایمنی، بهبود ضریب تبدیل، کاهــش تلفـــات و افزایش راندمان رشد موثر خواهد بود. این امر حداکثر سودآوری و بازده اقتصادی را بـرای پرورش دهندگان آبزیان به ارمغان خواهد آورد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مکسی اکت اف-اچ، به عنوان نسل جدیدی از افزودنی های پیشرفتـه خوراک آبزیان، شامـل مجموعه کاملی از میکروارگانیسم های سودمند رشد یافته بر بستری از ترکیبات گیاهــی (کنجاله سویا و ذرت) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلــی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیک ها (فروکتو الیگوساکارید، زایلو الیگوساکارید و مانان الیگوساکارید) و مواد معدنی آلی (روی آلی، مس آلی، آهن آلی، منگنز آلی، سلنیم آلــی، کبالت آلی، کروم آلی و کلسیم آلی) می باشد. 

مجموعه این ترکیبات از طریق بهینه سازی فرآیندهای متابولیکی سلولی و بافتی به طور چشمگیـری در سلامت دستگــاه گـــوارش، تقویت سیستم ایمنی، بهبود ضریب تبدیل، کاهــش تلفـــات و افزایش راندمان رشد موثر خواهد بود. این امر حداکثر سودآوری و بازده اقتصادی را بـرای پرورش دهندگان آبزیان به ارمغان خواهد آورد.

مهمترین اثرات مفید MaxiAct-FH:

  •  بهبــود بقـاء و زندمانـــی
  • بهبود رشد و افزایش تولید
  • کاهش جمعیت میکرو ارگانیسم های بیمـــاری زا
  • بهبود مقاومت در برابر بیماری ها از طریق بهبـــود فعالیت سیستم ایمنی
  • بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید
  • بهبود مورفولـوژی روده با افزایش طـــول ویلای و عمق کریپت ها در نتیجه افزایش جذب مـواد مغــذی
  • افزایش کیفیت آب از طریق کاهش متابولیت هـای سمی نظیر آمونیاک، نیتریت، نیترات و سولفید هیدروژن
  • کاهش مواد آلی استخرها
  • بهبود راندمان تولید مثل در ماهـــی های مـــولد

موارد مصرف: ماهیـــــان پرورشــــی

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصرف: ۵ کیلو در تن جیــــرهفروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵