0

کنسانتره غنی شده 0/5% ویژه میگو (MaxiAct-S)

مکسی اکت-اس به عنـوان نســـل جدیدی از افزودنی های پیشرفته خوراکی، شامل مجموعه کاملـــی از میکروارگانیسم های سودمنــد رشـــد یافتـه بر بستــری از ترکیبـات گیاهــی (ذرت، کنجاله سویا) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیـــک ها (فروکتــــو الیگوساکـــارید، زایلو الیگوســـاکارید و مانـان الیگوساکارید) و مواد معدنی آلی (روی آلی، مس آلی، آهن آلـی، منگنــز آلی، سلنیـــم آلی، کبالت آلـی، کروم آلـی و کلسیم آلی) می باشد. 

مجموعه این ترکیبات از طریق بهینه سازی فرآیندهای متابولیکی سلولــی و بافتـــی به طور چشمگیری در سلامت دستگــاه گــوارش، تقویت سیستم ایمنی و بهبود راندمان تولید موثر بـوده، و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفـــات، افـــزایش راندمان رشد و تولید و کنترل تنـش های حرارتــــی، مدیریتـی و تغذیه ای را به دنبال خواهد داشت، که این امر حداکثـر سودآوری و بازده اقتصادی را برای پرورش دهندگان میگو به ارمغان می آورد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مکسی اکت-اس به عنـوان نســـل جدیدی از افزودنی های پیشرفته خوراکی، شامل مجموعه کاملـــی از میکروارگانیسم های سودمنــد رشـــد یافتـه بر بستــری از ترکیبـات گیاهــی (ذرت، کنجاله سویا) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی و پپتیدهای زیست فعال)، پری بیوتیـــک ها (فروکتــــو الیگوساکـــارید، زایلو الیگوســـاکارید و مانـان الیگوساکارید) و مواد معدنی آلی (روی آلی، مس آلی، آهن آلـی، منگنــز آلی، سلنیـــم آلی، کبالت آلـی، کروم آلـی و کلسیم آلی) می باشد. 

مجموعه این ترکیبات از طریق بهینه سازی فرآیندهای متابولیکی سلولــی و بافتـــی به طور چشمگیری در سلامت دستگــاه گــوارش، تقویت سیستم ایمنی و بهبود راندمان تولید موثر بـوده، و در نتیجه بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفـــات، افـــزایش راندمان رشد و تولید و کنترل تنـش های حرارتــــی، مدیریتـی و تغذیه ای را به دنبال خواهد داشت، که این امر حداکثـر سودآوری و بازده اقتصادی را برای پرورش دهندگان میگو به ارمغان می آورد.

مهمترین اثرات مفید MaxiAct-S:

  • بهبود بقا و بازماندگی
  • بهبود رشد و افزایش تولید
  • بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید
  • بهبود مقاومت در برابر بیماری ها از طــریق بهبـــود فعالیت سیستم ایمنی
  • بهبود مورفولوژی روده با افزایش طـــول ویـــلای و عمق کریپت ها در نتیجه افزایش جذب مواد مغـذی
  • افزایش کیفیت آب از طریق کاهش متابولیـــت های سمی نظیر آمونیاک، نیتریت، نیترات و سولفید هیدروژن
  • کاهش مواد آلی استخر
  • افزایش بهره وری اقتصادی مزارع تکثیر و پرورش میگو
  • بهبود راندمان تولید مثل در میگوهای مولد

موارد مصرف: میگو

شرایط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگــراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

بسته بندی: کیســـه های ۲۵ کیلویـــی ســه لایه

میزان مصرف: ۵ کیلــو در تن جیـرهفروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵