0

ميكسر

این میکسر در تناژ مختلف از ٥٠٠ كيلويي تا ٥ تنی وجود دارد. این محصول برای نهاده کشاورزی و دامی قابل استفاده است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این میکسر در تناژ مختلف از ٥٠٠ كيلويي تا ٥ تنی وجود دارد. این محصول برای نهاده کشاورزی و دامی قابل استفاده است.


فروشنده

شرکت دام گستر نوین

0 امتیاز از ۵