0

پیش مخلوط ویتامینه-معدنی گوساله شیرخوار Multi Act-C

مرحله شیرخوارگی گوساله ها از حساسترین و مهمترین مراحل رشد و تکامل گاوها بشمــار می آید، چـــرا که داشتن گوساله های سالم با سرعت رشد بالا تضمین کننده سلامت گله در آینده و سودآوری اقتصــــادی برای دامدار می باشد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مرحله شیرخوارگی گوساله ها از حساسترین و مهمترین مراحل رشد و تکامل گاوها بشمــار می آید، چـــرا که داشتن گوساله های سالم با سرعت رشد بالا تضمین کننده سلامت گله در آینده و سودآوری اقتصــــادی برای دامدار می باشد. امروزه افزودنی ها و مکمل ها با کمک به تامین کامل احتیاجات غذایی به طور مستقیم در رشـد سریع، تکامل دستگاه گوارش و بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش مهمی ایفا می کنند. 

کنسانتـــره 0/5 درصــد گوساله شیرخوار آریانا (MultiAct-C) به عنوان نسل جدیدی از افزودنی های خوراکی گوساله شیرخـــوار، شامل مجموعه ای از میکروارگانیسم های مفید رشد یافته بر بستری از ترکیبات گیاهی (کنجاله سویا، گلوتـــن، ملاس، ذرت، سبوس)، متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی، ویتامین ها و پپتیدهای زیست فعـال) و مواد معدنی آلی (روی، مس، آهن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیم) می باشد. 

مجموعه این ترکیبـــات با تحریک و افزایش رشد میکروفلور طبیعی و مفید دستگاه گوارش و کاهش رشد باکتری های مضـــر، افـزایش ترشح آنزیم های گوارشی، کاهش اختلالات متابولیکی و همچنین با تقویت سیستم ایمنی گوساله ها به طــــور چشمگیری در بهبود ضریب تبدیل، کاهش تلفات و افزایش راندمان رشد در گوساله هـای شیرخـــــوار مـــوثر می باشد.

مهمترین اثرات مفید Multi Act-C:

* کاهش شیوع اسهال، اختلالات گوارشی و بیماری های متابولیکی

* کاهش تلفات و بهبود عملکرد سیستم ایمنی

* بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان رشد

* تکامل سریع دستگاه گوارش و افزایش جذب مواد مغذی

* کاهش طول دوره رشد و افزایش عمر اقتصادی گله

* کاهش اثرات مضر تنش های دمایی و بیماری

موارد مصرف: گوساله شیرخوار

میزان مصرف: میزان مصرف ۵ کیلوگرم در تن کنسانتره و یا ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هر راس گوساله شیرخوار به صورت مخلوط در شیر می باشد که بر اساس نتایج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است، اگر چه این مقدار می تواند بر اساس شرایط و استرس های محیطی با صلاحـدید متخصص تغذیـه افزایش یابد

فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵