0

مکمل خوراک طیور تخمگذار (MultiAct-L)

درصد تولید، وزن تخم مرغ، استحکام و ضخامت پوسته تخم مرغ و درصد جوجه درآوری برای طیور مولـد از شاخصه های مهم در مدیریت تغذیه و پرورش طیور تخمگذار می باشند. به دلیل طولانی بودن دوره تولید در طیور تخمگذار و وابستگی شاخص های عملکردی با مباحث اقتصادی جیره، مدیریت تغذیه ای در این صنـــعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

درصد تولید، وزن تخم مرغ، استحکام و ضخامت پوسته تخم مرغ و درصد جوجه درآوری برای طیور مولـد از شاخصه های مهم در مدیریت تغذیه و پرورش طیور تخمگذار می باشند. به دلیل طولانی بودن دوره تولید در طیور تخمگذار و وابستگی شاخص های عملکردی با مباحث اقتصادی جیره، مدیریت تغذیه ای در این صنـــعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

بنابراین آگاهی از شرایط پرنده و توجه به نیازهـــای تغذیــــه ای آن در هـــر مرحله از رشد و تولید می تواند زمینه ساز دستیابی به بهترین نتایج عملکردی و بهبود بازده اقتصادی تولید باشد. 

مکمل خوراک طیور تخمگذار آریانا کنسانتره غنی شده (MultiAct-L) به عنوان نسل جدیدی از مکمل هــای خوراکـــی طیور، شامل مجموعه ای از میکروارگانیسم های مفید رشد یافته بر بستری از ترکیبات گیاهـی (کنجاله ســـویاگلوتن، ملاس، ذرت و سبوس) بوده که حاوی متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی و پپتیـــدهــای زیست فعال) و مواد معدنی آلی (روی، مس، آهن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیم) نیز می باشد.

مجموعه این ترکیبات در این محصول به گونه‌ای تنظیم شده است که کمبودهای احتمالی ناشی از عـدم تعادل جیـــره، اثرات متقابل بین اجزای جیره، کمبودهای محتمل در پیک تولـــید و یا کمبودهـــــای ایجــــــاد شده در اثـر استرس های دمایی و یا بیماری را جبران می نماید.

اجزا تشکیل دهنده کنسانتره غنی شده ( مکمل خوراک طـیور تخمگذار ) آریانا با تحریک و افزایش رشد میکروفلور طبیعی و مفید دستگاه گوارش و کاهش رشد باکتری هـای مضـر، افزایش ترشح آنزیم های گوارشی و همچنین با تقویت سیستم ایمنی بدن پرنده به طور چشمگیــری در بهبـود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید تخم مرغ موثر می باشند.

مهمترین اثرات مفید مکمل خوراک طیور تخمگذار:

 • بهبود ضریب تبدیل و افزایش راندمان تولید
 • بهبود کیفیت تخم مرغ و کاهش شکستگی
 • کاهش هزینه های تولید تخم مرغ
 • افزایش طول عمر اقتصادی گله هـای تخمگــذار
 • افزایش درصد جوجه درآوری در مرغ های مادر
 • بهبود فعا لیت سیستم ایمنی از طــریق افزایش سطـــح ایمنوگلوبولین ها و افزایش تیتر ناشی از واکسیناسیــون
 • بهبود مورفولوژی روده با افزایش طول ویلای و عمق کریپت ها در نتیجه افزایش جذب مواد مغــذی
 • کاهش عوارض مسمومیت ناشی از سمــوم قارچـــی (مایکوتوکسین ها) و عناصر سنگین
 • کاهش تولید آمونیاک و سولفید هیدروژن در بستر و در نتیجه کاهش تولید گازهای مضر
 • کاهش شیوع اسهال، اختلالات گوارشی و بیمـاری های متابولیکی
 • کاهش اثرات مضر استرس های حــرارتی و بیمـــاری

مورد مصرف : مرغ تخمگذار، مـــرغ مــادر بوقلمون مولد، شترمرغ مولد، بلدرچین مولد کبک مولد و اردک مولد

شرایـط نگهداری: در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد، بر روی پالت، دور از نور آفتاب و دسترسی حشرات و پرندگان

ارائه شده در کیسه هـای سه لایه کامپوزیت ۲۵ کیلوگرمــی

میزان مصرف توصیه شده بر اساس نتایج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است، اگر چه این مقــادیر بر اساس شرایط و استرس های محیطی با صلاحدید متخصــص تغذیـه یا دامپزشـک می توانند افزایش یابند.فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵