0

کنسانتره ( 0/5 درصد ) بز و گوسفند پرواری (MultiAct-SF)

کنسانتره 0/5 درصد بز و گوسفنـــد پرواری آریانا (MultiAct-SF) از میکروارگانیسم های مفید رشد یافته بر بستـــری از ترکیبات گیاهـــــی (کنجاله ســــویا، گلوتن، ملاس، ذرت، سبوس)، متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی، ویتامین ها و پپتیدهای زیست فعال) و مواد معدنی آلی (روی، مس، آهن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیـــم) تشکیـــــل شده است. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

در مدیریت تغذیه بز و گوسفند پرواری عوامل سلامت دستگاه گوارش، بازده استفاده از خوراک توسط حیوان و طول دوره پروار از اهمیت قابل توجهی برخوردارند، چرا که این عوامـــل می توانند در میـــزان ســـودآوری اقتصادی برای واحد پرورشی نقش تعیین کننده داشته باشند. 

کنسانتره 0/5 درصد بز و گوسفنـــد پرواری آریانا (MultiAct-SF) از میکروارگانیسم های مفید رشد یافته بر بستـــری از ترکیبات گیاهـــــی (کنجاله ســــویا، گلوتن، ملاس، ذرت، سبوس)، متابولیت های میکروبی (آنزیم ها، اسیدهای آلی، ویتامین ها و پپتیدهای زیست فعال) و مواد معدنی آلی (روی، مس، آهن، منگنز، سلنیم، کبالت، کروم و کلسیـــم) تشکیـــــل شده است. 

این محصول می تواند با تامین احتیاجات غذایی بز و گوسفندان پرواری، سلامت دستگاه گوارش و رشــد سریــــع حیوان و همچنین بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش مقاومت دام نسبت به بیمــاری ها را تضمین نماید و در نتیجه موجب بهبود چشمگیر ضریب تبدیل، افزایش راندمان تولید و کاهش طول دوره پرورش گردد.

مهمترین اثرات مفید MultiAct-SF:

  • بهبود ضریب تبدیل و افزایــــش وزن روزانـــه
  • حفظ سلامت دام و کاهش هزینه های تولیــــد
  • کاهش طول دوره پروار
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کاهش تلفــــات
  • بهبود هضم و جــذب در دستـــگاه گــــوارش
  • کاهش شیوع اسهــال، اختلالات گوارشــــی و بیماری های متابولیکی
  • کاهش اثرات مضر تنش های دمایی و بیمــاری
  • کاهش گازهای مضـــر در سالن‌هـــای پرورش گوسفند و کاهش بیماری های تنفسی ناشی ازآن

موارد مصرف : گوسفند و بز پرواری

میزان مصرف ۵ کیلوگرم در تن کنسانتره و یا ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هـر راس گوسفند یا بز می باشد. میزان مصرف توصیه شده بر اساس نتایج تحقیقات اخیر تعیین گردیده است، اگر چه این مقدار می تواند بر اساس شرایط و استـــرس هــای محیطــــی با صلاحدید متخصص تغذیه افزایش یابد.

فروشنده

شرکت دانش بنیان آریانا

0 امتیاز از ۵