0

نهال سیب Braeburn

کشور مبدا این نهال از نیوزلند است. اندازه میوه این محصول متوسط و پهن است. کیفیت میوه خوب و مناسب است. محصول نهال Braeburn قابلیت انبارمانی تا بیش از سه ماه را دارد. 

علاوه بر این، این محصول خودسازگار است. قدرت رشد درخت متوسط است.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  کشور مبدا این نهال از نیوزلند است. اندازه میوه این محصول متوسط و پهن است. کیفیت میوه خوب و مناسب است. نهال Braeburn قابلیت انبارمانی تا بیش از سه ماه را دارد. 

  علاوه بر این، این محصول خودسازگار است. قدرت رشد درخت متوسط است.

  ویژگی‌های نهال سیب Braeburn:

  • کشور مبدا نیوزلند 
  • اندازه میوه متوسط و پهن 
  • کیفیت میوه خوب
  • قابلیت انبارمانی تا بیش از سه ماه
  • خودسازگار
  • قدرت رشدی درخت متوسط

  پایه های سيب:

  MM106: 

  • دارای استحکام متوسط قدرت رشد 
  • در خاکهای سبک و شنی کمی ضعیف است
  • بدون پا جوش است. 
  • خیلی زود به بار مینشیند و از سایر شماره های گروه خود سازگار تر و منظم تر است. 
  • در مقابل خفگی ریشه مقاوم، در خاک‌های مرطوب به پوسیدگی طوقه حساس و برای سیب گلدن پایه مناسبی بوده و در سال سوم به خوبی به بار می نشیند.

  111 MM:

  • دارای ریشه قوی عمودی و ریشه های ریز افشان 
  • در مقابل خفگی حساس و در اکثر خاک‌های رسی و لومی و یا سبک و خشک پر بار و سازگار تر است.
  • در مقابل خشکی و گرمای تابستان تحمل زیادی دارد. 
  • قدرت درخت روی این پایه قوی بوده و نسبت به سایر پایه‌های همگروه خود پر بارتر است.

  M9:

  • این پایه دارای ریشه افشان، زیاد و سطحی بوده، پا کوتاه و شکننده و نیاز به قیم دارد.
  • از سال سوم (بعد از پیوند) به بار می‌نشیند. 
  • میوه روی این پایه درشت و خوش رنگ و پیش رس می باشد. 
  • محصول عمده در سن ۱۰ سالگی بوده و حداکثر عمر میوه دهی ۲۰ سال است.

  M26: 

  • قدرت رشد بیشتر از M9 
  • بدون با جوش 
  • در خاک های مرطوب به پوسیدگی طوقه حساس 
  • پیوند روی آن محصول خوب و رضایت بخشی تولید می کند. 
  • پیوند روی آن زودتر از سایر پایه ها به بار می نشیند.