0

کود ازت 25% کیلیترین

محصول های نیتروژن حاوی مقدار قابل توجهی از ازت کلات و آلی و سریع الاثر است که انرژی گیاه را تامین و از سوی دیگر به عنوان ماده اولیه ضروری در سنتز انواع ترکیبات آلی من جمله اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، اسید‌های نوکلییک و هورمون‌های گیاهی نقش ایفا می‌کند. محصول‌ های نیتروژن کیلیترین حاوی سایر ترکیبات مفید برای گیاهان و درختان من جمله اسید هیومیک، اسید فولویک، عصاره جلبک دریایی، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها، عناصر میکرو و ماکرو و عصاره‌های گیاهی می‌تواند ترکیب غذایی بسیار ارزشمندی برای گیاهان محسوب شود.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  محصول های نیتروژن کیلیترین حاوی مقدار قابل توجهی از ازت کلات و آلی و سریع الاثر است که انرژی گیاه را تامین و از سوی دیگر به عنوان ماده اولیه ضروری در سنتز انواع ترکیبات آلی من جمله اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، اسید‌های نوکلییک و هورمون‌های گیاهی نقش ایفا می‌کند. محصول‌ های نیتروژن کیلیترین حاوی سایر ترکیبات مفید برای گیاهان و درختان من جمله اسید هیومیک، اسید فولویک، عصاره جلبک دریایی، اسیدهای آمینه، ویتامین‌ها، عناصر میکرو و ماکرو و عصاره‌های گیاهی می‌تواند ترکیب غذایی بسیار ارزشمندی برای گیاهان محسوب شود.

  مزایای استفاده از محصول های نیتروژن کیلیترین:

  • حاوی مقادیر بالای نیتروژن برای گیاه و بازدهی بالا
  • مقرون به صرفه بودن با توجه به تاثیر بسیار زیاد و مقدار مصرف بسیار کم
  • امکان استفاده به صورت محلول پاشی و آبیاری
  • امکان ترکیب با سایر کودها
  • عدم منع مصرف در خاک‌های اسیدی و قلیایی


  دوز مصرف بر اساس برگه آنالیز، کاتالوگ محصول و نظر کارشناس تعیین می‌شود.

  قابل استفاده به صورت محلول پاشی، غرقابی، قطره‌ای و زیرسطحی

  یک تا دو لیتر از کود ضد شوری در 1000 لیتر آب حل شود و به صورت محلول‌پاشی استفاده شود و یا 5 لیتر از کود برای آبیاری 1 هکتار زمین کشاورزی استفاده شود.  فروشنده

  زیست شیمی آزما رشد

  0 امتیاز از ۵