0

پودر چربی کلسیمی امگا 3

پرشیافت کلسیمی یک پودر چربی محافظت شده در شکمبه بر اساس تکنیک ارتقا یافته نمک کلسیمی است. در تولید پرشیافت از ترکیب منابع با کیفیت روغن گیاهی و حیوانی جهت تامین پروفایل مناسبی از اسیدهای چرب استفاده شده است تا حداکثر قابلیت هضم و جذب چربی در دستگاه گوارش و بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی دام را ایجاد نماید.


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پرشیافت کلسیمی یک پودر چربی محافظت شده در شکمبه بر اساس تکنیک ارتقا یافته نمک کلسیمی است.

در تولید پرشیافت از ترکیب منابع با کیفیت روغن گیاهی و حیوانی جهت تامین پروفایل مناسبی از اسیدهای چرب استفاده شده است تا حداکثر قابلیت هضم و جذب چربی در دستگاه گوارش و بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی دام را ایجاد نماید.

پریافت سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه است که اهمیت زیادی در بهبود عملکرد تولید مثلی دام ها دارد.

بهینه‌سازی تکنیک تولید در پرشیافت باعث حفاظت بیشتر چربی در محیط شکمبه بخصوص در PH پایین تر شکمبه شده است. به نحوی که مصرف پرشیافت اثری بر میکروارگانیسم های شکمبه نداشته و به خوبی از شکمبه عبور می کند.

 • غنی از اسیدهای چرب ضروری با چند پیوند دوگانه PUFA 
 • غنی شده با ویتامین های محلول در چربیA,D3,E
 • قابلیت هضم زیاد ( ۹۰% ) 
 • غلظت انرژی بیشتر ( NEL= 5.8 Mcal/kg) 
 • ثبات کیفیت و ترکیب محصول 
 • عدم تاثیر بر محیط شکمبه 
 • عاری از باکتری و میکرو ارگانیسم های مضر 
 • سهولت مخلوط نمودن با جیره به دلیل حالت گرانولی محصول 
 • سهولت حمل و انبارداری و عدم خطر اکسیداسیون 
 • عدم تولید گرد و غبار و بوی نامناسب 
 • معطر (وانیل، کارامل و ...) 
 • تولید ملی

پودر چربی پرشیافت چه عملکردی در گله دارد؟

 • کاهش تنش گرمایی و افزایش عملکرد تولیدی دام 
 • بهبود عملکرد تولید مثلی و سلامت گله ( سرشار از PUFA ) 
 • تامین انرژی جهت رسیدن به حداکثر سرعت رشد دام های پرواری 
 • حفظ امتیاز وضعیت بدنی ( BCS ) پس از زایش و اوج شیردهی 
 • حمایت از حداکثر تولید و ترکیبات شیر گله ( حداکثر قابلیت هضم چربی) 
 • کاهش تعادل منفی انرژی در گاوهای تازه زا به دلیل غلظت زیاد انرژی آن 
 • حمایت از سلامت حیوان از طریق افزایش مصرف علوفه در خوراک با غليظ تر کردن انرژی کنسانتره

مزیت محصول: بهبود باروری و افزایش نرخ گیرایی دام‌ها، کاهش مشکلات تولید مثلی در شرایط تنش گرمایی و حیوانات دارای استرس محیطی، بهبود سیستم ایمنی

کارایی: قابل استفاده از دوره تازه‌زا تا حدود 100 الی 120 شیردهی یا تا یک ماه پس از تایید آبستنی، قابل استفاده در تغذیه گوساله‌ها

میزان مصرف پودر چربی کلسیمی امگا 3:

 • مقدار 150 تا 200 گرم در گاوهای تازه زا و ابتدای دوره شیردهی
 • مقدار 20 تا 30 گرم در میش و بز شیرده