0

پودر چربی پرشیافت امگا 3

پودر چربی پرشیافت امگا 3 مخصوص طیور بوده و در بسته های 25 کیلوگرمی بسته بندی شده است. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پودر چربی پرشیافت امگا 3 مخصوص طیور بوده و در بسته های 25 کیلوگرمی بسته بندی شده است. 

مزایای مصرف پودر چربی پرشیافت امگا 3:

  • افزایش عملکرد تولید مثلی پرنده نر
  • افزایش میزان جوجه درآوری
  • بهبود سیستم ایمنی پرنده بالغ و جوجه
  • جلوگیری از بروز بیماری های متابولیک از جمله کبد چرب
  • افزایش باروری، تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد تولیدی گله مولد

میزان مصرف (درصد خوراک):

مرغ و خروس  گله مادر و اجدادمرغ تخمگذار خوراکیشتر مرغ و ماده مولدبوقلمون نر و ماده گله مادربلدرچین نر و ماده مولد
1-21-31-21-21-2