0

پودر چربی کلسیمی امگا 6

پودر چربی کلسیمی امگا 6 سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 با منشا روغن های گیاهی می باشد. این محصول فاقد اثر بر اکوسیستم شکمبه از طریق محافظت کلسیمی بهینه شده است.این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پودر چربی کلسیمی امگا 6 سرشار از اسیدهای چرب امگا 6 با منشا روغن های گیاهی می باشد. این محصول فاقد اثر بر اکوسیستم شکمبه از طریق محافظت کلسیمی بهینه شده است.

پودر چربی کلسیمی امگا 6 با ویتامین های محلول در چربی و آنتی اکسیدان غنی شده است.

میزان مصرف:

  • مقدار 120-150 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در دوره انتظار زایش گاو
  • مقدار 1-20 گرم مکمل پرشیافت امگا 6 در میش و بز آبستن سنگین