0

بولوس کلسیم خوراکی

هیپوکلسیمی به کاهش سريع غلظت کلسیم پلاسما گفته می شود، این کاهش سریع به دلیل از دست رفتن کلسیم پلاسما برای تشکیل آغوز ایجاد می شود. این محصول برای نهاده دامی و کشاورزی قابل استفاده است.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  هیپوکلسیمی به کاهش سريع غلظت کلسیم پلاسما گفته می شود، این کاهش سریع به دلیل از دست رفتن کلسیم پلاسما برای تشکیل آغوز ایجاد می شود.

  تبعات بروز هیپوکلسیمی در گله:

  بروز هیپوکلسیمی در مقالات متعددی با افت عملکرد تولیدی و تولید مثلی و حذف از کله مرتبط بوده است.

  خط قرمز و پراگندگی هیپوکلسیمی در گله:

  اگرخط قرمز افت كلسيم خون (هیپوکلسمی ) را ۸ میلی گرم بر دسی لیتر در نظر بگیریم تخمین زده می شود که حدود ۲۵ درصد از گاوهای زایش اول و بیش از ۵۳ درصد کارهای چند بار زایش درگیر این ناهنجاری می شوند.

  ولی داده های جدید حاکی از افزایش این خط قرمز به حدود ۸٫۵ تا ۸٫۶ میلی گرم / دسی لیتر است افزایش حساسیت گاوهانسبت به افت کلسیم خون) و این بدان معناست که درصد بیشتری از کارهای بالغ و زایش اولی ها درگیر این عارضه می گردند

   آیا هیپوکلسیمی همان تب شیر است؟ 

  هیپوکلسیمی و تب شیراز منظر غلظت کلسیم با هم متفاوتند که در تب شیر غلظت کلسیم به حدی پایین است که دام قادر به برخاستن نبوده (به اصطلاح تخته بند» می شود) و نیازمند تزریق وریدی کلسیم است. در حالی که در هیپوکلسیمی هیچ عوارض ظاهری وجود ندارد ولی غلظت کلسيم خون پایین است.

  راهکارهای چندگانه: 

  الف : خوراندن نمک های آنیونی، زئولیت، جیره های کم کلسيم و غيره: 

  راهکارهایی از قبیل خوراندن نمک های آنیونی، زئولیت، جیره های کم کلسيم و غیره پیشنهاد و عملی شده اند که موفقیت هایی در حد خود داشته اند و بعضا ناکارآمد بوده اند. به طور کلی همه این راهکارها مشکل تب شیر را در گله ها به شدت کاهش داده اند ولی هیپوکلسيمی کماکان در همه گله ها با درجات متفاوتی وجود دارد،

  ب: تزریق کلسیم زیرجلدی: 

  به گاوهای بالغ اغلب به عنوان راهکاری موثر در بسیاری از گله ها به کار گرفته شده است ولی برخی با این راهکار به دلیل ایجاد آبسه های زیرپوستی و التهاب موضعی موافق نیستند. 

  به علاوه داده های جدید نشان می دهد که پس از تزریق زیرجلدی، غلظت کلسیم در روز دوم حتی به کمتر از آنچه در گاوهای شاهد وجود دارد تنزل پیدا می کند.

  ج: استفاده از بولوس های کلسیمی: 

  سال هاست که بولوس کلسیمی به عنوان ابزاری ارزان و کارآمد در بهبود عملکرد و افزایش سطح کلسیم خون پیشنهاد شده است. داده ها از برتری نسبی بولوس نسبت به تزریق زیر جلدی در حفظ یکنواخت و مستمر غلظت کلسیم خون حکایت دارد.

  سبک آزاد سازی کلسیم در قالب بولوس به دام کمک می کند که در روزهای اول پس از زایش غلظت طبیعی کلسیم خون خود را حفظ نماید در ترکیب این بولوس از منابع سريع و آهسته رهش کلسیم بهره برده شده است تا بتواند حداکثر کارایی را داشته باشد. 

  به خاطر داشته باشیم که همواره هیپوکلسیمی در گله با درجات مختلفی وجود دارد و این امر بیانگر عظمت کوه یخ نهفته در زیر آب نیست (که از آن غافليم).

  هزينه مصرف بلوس: 

  توجه کنید که هزینه این بولوس ها در مقایسه با بهبودی که در وضعیت کل گله ایجاد می کنند بسیار ناچیز است.

  مزیت محصول: بلوس کلسیمی ابزاری ارزان و کارآمد برای افزایش سطح کلسیم خون است.

  کارایی: کاهش بروز هیپوکلسیمی

  میزان و نحوه استفاده: 

  یک عدد بولوس کلسیم بلافاصله پس از زایش و دیگری ۱۸ - ۲۴ ساعت پس از تجويز اول، توصیه می شود این بولوس برای همه گاوها استفاده گردد، زایش اول تا زایش های بالاتر.