0

پرشیا اویل

پرشیا اویل از منابع مختلف گیاهی تهیه شده است. این محصول حاوی آنتی اکسیدان بوده و غنی از اسیدهای چرب ضروری است. این محصول عاری از باکتری و میکروارگانیسم های مضر است.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیا اویل از منابع مختلف گیاهی تهیه شده است. این محصول حاوی آنتی اکسیدان بوده و غنی از اسیدهای چرب ضروری است. این محصول عاری از باکتری و میکروارگانیسم های مضر است.

  مزایای مصرف پرشیا اویل:

  • تهیه شده از منابع مختلف گیاهی
  • حاوی آنتی اکسیدان
  • غنی از اسیدهای چرب ضروری
  • عاری از باکتری و میکروارگانیسم های مضر

  حداقل انرژی: 8800 کیلوکاری بر کیلوگرم

  نیمچه گوشتی (آغازین)1-3 درصد
  نیمچه گوشتی (رشد)1-4 درصد
  نمیچه گوشتی (پایانی) 1-5 درصد
  مرغ مادر و تخمگذار1-5 درصد
  بوقلمون1-5 درصد
  شترمرغ1-5 درصد
  بلدرچین1-5 درصد