0

پرشیا میکس سوپر میلک

پرشیامیکس مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام "پرشیا میکس" مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام و طیور است که بر اساس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی علم تغذیه تنظیم شده است. همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی مدیران و کارشناسان فارم ها تأمين به موقع و باکیفیت اقلام و افزودنی های خوراکی است. 

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیامیکس مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام "پرشیا میکس" مجموعه کنسانتره های درصدی مخصوص دام و طیور است که بر اساس آخرین دستاوردهای تحقیقاتی علم تغذیه تنظیم شده است. همواره یکی از چالش ها و دغدغه های اصلی مدیران و کارشناسان فارم ها تأمين به موقع و باکیفیت اقلام و افزودنی های خوراکی است. 

  تیم فنی این شرکت با تنظیم و ارائه کنسانتره های درصدی تلاش کرده است تا بخش قابل توجهی از این دغدغه را حذف کند تا مدیران و کارشناسان با فراغ بال بیشتر به مسائل اصلی مدیریتی فارم برسند. در تنظيم "پرشیا میکس" حداکثر توجه به تأمین ویتامین ها و مواد معدنی، افزودنی ها، بافرها، بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده است. 

  استفاده از این کنسانتره ها براحتی و بصورت ۱۰ درصد کنسانتره ( ۱۰۰ کیلو در یک تن کنسانتره) و صرفا با خرید نهاده های اصلی در فارم موجب می شود مدیریت تغذيه فارم به سهولت و خوبی انجام شود. بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی, تقویت سیستم ایمنی و کاهش ناهنجاری های متابولیکی در فارم به دلیل تأمین مداوم و متناسب مواد مغذی از مزایای مصرف کنسانتره های درصدی پرشیامیکس است. 

  جهت شفافیت بیشتر و نیز کمک به فرمولاسیون دقيق تر جیره ها توسط کارشناسان و مشاورین محترم تغذیه فارم ها اجزا تشکیل دهنده کنسانتره های درصدی پرشیامیکس بر روی کیسه ها حک شده است. همچنین تنوع قابل توجهی در کنسانتره های پرشیامیکس برای فارمهای شیری و پرواربندی در نظر گرفته شده است تا قدرت انتخاب جهت تنظیم بهتر و کامل تر جیره ها فرآهم آید.

  مزایای مصرف در دام های پرواری: 

  • سهولت تامین احتياجات دام 

  • کاهش خطای انسانی در ساخت جیره 

  • افزایش عملکرد پروار 

  • کاهش تلفات و مشکلات گوارشی

  مزایای مصرف در دام های شیری: 

  • سهولت تامین احتياجات دام 

  • کاهش خطای انسانی در ساخت جیره 

  • افزایش عملکرد تولید و تولید مثل 

  • تقویت سیستم ایمنی

  حاوی پرشیا میکس سوپر میلک: 

  • مکمل های معدنی و ویتامینی 

  • پودر چربی کلسیمی 

  • اکسید منیزیم 

  • جوش شیرین 

  • اوره آهسته رهش 

  • موننسين

  • نمک 

  • زئولیت 

  نحوه و مدت نگهداری: تا ۶ ماه پس از تولید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

  مزایای مصرف مخصوص تنش گرمایی: 

  • تقویت ظرفیت بافری جیره طی تنش گرمایی 

  • افزایش درصد چربی شیر 

  • کمک به تعریق و افزایش دفع حرارت 

  • تقویت سیستم ایمنی 

  • حذف اکسیژن از محیط شکمبه و بهبود تخمیر میکروبی

  • تحریک مصرف خوراک 

  • تامین بخشی از اسیدهای چرب ضروری و کاهش حرارت افزایشی خوراک

  مزایای مصرف مخصوص دوره انتقال: 

  • تقویت سیستم ایمنی 

  • تامین پیش سازهای گلوکز و ممانعت از افت گلوكز در خون 

  • حمایت از کبد در متابولیسم انرژی 

  • تحریک مصرف خوراک 

  • تامین بخشی از اسیدهای چرب ضروری و بهبود کیفیت آغوز

  میزان مصرف مخصوص تنش گرمایی:

  • ۲۰ کیلو در یک تن کنسانتره تازه زا (۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم در روز) 

  • ۱۵ کیلو در یک تن کنسانتره سوپر و پرتولید (۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم در روز) 

  میزان مصرف مخصوص دوره انتقال:

  • ۳۰ کیلو در یک تن کنسانتره آماده زایش (۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در روز) 

  • ۲۵ کیلو در یک تن کنسانتره سوپر و پرتولید (۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در روز) 

  نحوه مصرف: ۱۰۰ کیلو در تن کنسانتره شیری و پروار (۱۰ درصد)