0

پرشیا ویت پرمیکس دامی

پرشیامیکس دسته کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که بر طبق آخرین دست آوردهای تحقیقاتی علم تغذیه جهانی تنظیم شده است. در تنظیم پرشیامیکس تمامی توجه به تأمین ویتامین ها و موادمعدنی افزودنی بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده و کامل می باشد.

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیامیکس دسته کنسانتره های درصدی مخصوص دام است که بر طبق آخرین دست آوردهای تحقیقاتی علم تغذیه جهانی تنظیم شده است. در تنظیم پرشیامیکس تمامی توجه به تأمین ویتامین ها و موادمعدنی افزودنی بافرها بخشی از نیاز مکمل های چربی و پروتئینی کنسانتره شده و کامل می باشد. 

  فرمول پیشنهادی پرمیکس های استان سمنان متناسب با سطح تقلید و شرایط اقتصادی موجود در صنعت دامپروری جیره های مرسوم در این استان است. با مصرف 10 درصد از این پرمیکس (100کیلودر تن کنسانتره) هیچ نیازی به Feed Adative دیگری وجود ندارد. 

  با این میزان مصرف تمام نیاز دام به چربی، توکسین بایندر، جوش شیرین،  مواد معدنی و ویتامین ها کاملا برآورده می شود.

  مزایای مصرف در دام های پرواری:

  • سهولت تامین احتیاجات دام
  • کاهش خطای انسانی در ساخت جیره
  • افزایش عملکرد پروار
  • کاهش تلفات و مشکلات گوارشی
  • فرمولایز شده متناسب با نیازهای دام استان سمنان

  مزایای مصرف در دام شیری:

  • سهولت تامین احتیاجات دام
  • کاهش خطای انسانی در ساخحت جیره
  • افزایش عملکرد تولید و تولید مثل
  • تقویت سیستم ایمنی
  • فرمولایز شده متناسب با نیاز های دام استان سمنان