0

پرشیافت پرومیکسجهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیافت پرومیکس نسل جدید پودر چربی های محافظت شده بوده و در کیسه های چهار لایه عمیق بسته بندی شده است.

  • محافظت دوگانه در محیط شکمبه
  • مصرف همزمان پودر چربی خالص و کلسیمی شده
  • تامین نیازهای اسیدهای چربی ضروری امگا 3 و امگا 6
  • محافظت شکمبه ای بیشتر (تا 85 درصد) همزمان با قابلیت هضم بهتر
  • حمایت از تولید شیر با چربی بیشتر
  • کاهش تنش گرمایی

  مزایای استفاده از پرشیافت پرومیکس:

  • یک پودر چربی با کارایی دو نوع پودر چربی خالص و کلسیمی شده
  • غنی از اسیدهای چرب ضروری با چند پیوند دوگانه
  • قابلیت هضم زیاد (85 درصد)
  • عدم تاثیر بر محیط شکمبه با فناوری محافظت دوگانه
  • شکل فیزیکی خاص (پلت کرامبل)
  • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی
  • تولید ملی

  میزان مصرف:

  گروه مصرفگاوها و تلیسه های آماده زایشگاوهای تازه زاگاوهای پر تولیدگاوهای متوسط تولیدگوساله های پروارگوسفند و بز
  گرم در روز / هر راس100-250200-500400-800200-400100-40020-50