0

پودر چربی پرشیافت پرشیالین

پودر چربی پرشیافت پرشیالین برای تنظیم هوشمند اسیدهای چرب جیره کاربرد دارد. این محصول حاوی %۵۰ امگا ۳ نیز هست.

با توجه به سیستم گوارشی اسب که یک علف خوار غیرنشخوارکننده باتخمیر میکروبی در انتهای روده (روده کور و قولون) می باشد، میزان زیاد نشاسته برای اسب مشکل آفرین است . در دانش نوین تغذیه ی اسب ، چربی ها جایگزین مناسبی برای بخشی از نشاسته جیره می باشد. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

پودر چربی پرشیافت پرشیالین برای تنظیم هوشمند اسیدهای چرب جیره کاربرد دارد. این محصول حاوی %۵۰ امگا ۳ نیز هست.

با توجه به سیستم گوارشی اسب که یک علف خوار غیرنشخوارکننده باتخمیر میکروبی در انتهای روده (روده کور و قولون) می باشد، میزان زیاد نشاسته برای اسب مشکل آفرین است . در دانش نوین تغذیه ی اسب ، چربی ها جایگزین مناسبی برای بخشی از نشاسته جیره می باشد. 

خوراک اسب به طور معمول دارای مقادیر کمی چربی است که کمتر از میزان نیاز اسب برای تامین انرژی و اسیدهای چرب ضروری و غیرضروری می باشد. همچنین قابلیت هضم و جذب روغنهای خوراکی پایه کم می باشد. بنابراین استفاده از منابع روغن یا پودر چربی بخصوص بر پایه روغن کتان ( پودر چربی پرشیالین ، روغن پرشیالین ایکوتین ) در خوراک اسب ضروری می باشد.

این روغن بر پایه روغن کتان می باشد

مزایای استفاده از پودر چربی پرشیافت پرشیالین:

 • افزایش غلظت انرژی جیره علاوه بر تامین نیاز امگا ۳ 
 • کاهش خطرات ناشی از التهاب در اسب های مسابقه و مادیان آبستن 
 • کاهش لنگش از طریق کاهش نیاز به مصرف غلات 
 • کاهش التهاب و تورم مفاصل در اسب های مسابقه (2005 ,Musterman et al ) 
 • کاهش مقاومت به انسولین 
 • کاهش استرس در زمان جفت گیری و افزایش کیفیت اسپرم 
 • تقویت سیستم ایمنی 
 • افزایش درخشندگی و زیبایی پوشش بدن
 • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی E,A,D3

طریقه مصرف:

 • کره اسب: 30 گرم در روز
 • اسبچه: 70 گرم در روز
 • اسب بالغ: 100 گرم در روز
 • اسب مسابقه: 150 گرم در روز 

این مقدار روغن کتان (پرشیالین، ایکوآین) به صورت تدریجی و طی یک هفته به خوراک اضافه شود.

روغن به خوبی با خوراک مخلوط و مصرف شود.