0

مکمل پرشیاویت پروار (گوساله نرپروار)

مکمل پرشیاویت پروار (گوساله نرپروار) ترکیب مکمل ویتامینی معدنی است که در بالانس آن به احتياجات مواد معدنی و ویتامینهای گوساله های پروار با ترکیب خوراک های معمول در واحدهای پرواربندی کشور توجه ویژه ای شده است. 


این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

مکمل پرشیاویت پروار (گوساله نرپروار) ترکیب مکمل ویتامینی معدنی است که در بالانس آن به احتياجات مواد معدنی و ویتامین های گوساله های پروار با ترکیب خوراک های معمول در واحدهای پرواربندی کشور توجه ویژه ای شده است. 

کم توجهی به تأمین این نیازها علاوه بر تعويق رشد و افزایش طول دوره پروار موجب افزایش تلفات در این دوره و کاهش سودآوری خواهد شد. متأسفانه عموما طی دوره پرواربندی توجه مناسبی به تأمین نیازهای ویتامینی و معدنی گوساله ها نمی شود و از این طریق بخشی از خوراک به  دلیل کمبود ریز مغذی ها هدر خواهد رفت. 

بهبود سرعت رشد و افزایش بازده لاشه از طریق تأمین حداکثر نیازهای ویتامینی و معدنی گوساله های نرپروار با تغذیه روزانه ۴۰ تا ۱۰۰ گرم مکمل "پرشیا ویت پروار" (یک درصد کنسانتره پروار) میسر خواهد بود. 

مدت نگهداری: ۶ ماه پس از تولید در جای خشک و خنک نگهداری شود. 

موارد و مزایای مصرف: 

  • گوساله های نر پروار 
  • تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی طی دوره پروار 
  • بهبود رشد 
  • تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل بیماری زا 
  • کاهش تلفات

مزیت محصول: بهبود سرعت رشد و افزایش بازده لاشه

میزان مصرف: روزانه ۴۰ تا ۱۰۰ گرم به ازای هر رأس گوساله پروار معادل یک درصد کنسانتره پروار (طبق توصیه مشاور تغذیه دام گله)