0

پرشیاویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید

پرشیاویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپرتولید است. مکمل پرشیا ویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید ترکیبی است که با توجه به شرایط خاص فیزیولوژیکی گاوها طی دوره انتقال و اوج تولید شیر تنظیم شده است. جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیاویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپرتولید است. مکمل پرشیا ویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید ترکیبی است که با توجه به شرایط خاص فیزیولوژیکی گاوها طی دوره انتقال و اوج تولید شیر تنظیم شده است. 

  در این مکمل سطوح بالای ویتامین های محلول در چربی بخصوص ویتامین E وجود دارد و مقدار کافی ویتامین بیوتین جهت بهبود استحکام و ترمیم بافت شم تامین شده است تا از این طریق موجب کاهش لنگش، که یکی از مهمترین علل حذف زود هنگام گاو از گله و افت عملکرد تولید و تولید مثلی است گردد.

  در ترکیب مکمل های "پرشیا ویت" از موننسين بعنوان یکی از بهترین یونوفرهای مؤثر در افزایش بازده بیوانرژتیک خوراک در گاوهای پرتولید استفاده شده است. افزایش تولید پروبيونات و کاهش تولید متان مسیرهای تأثیر بخشی این یونوفر است. 

  در تنظیم این مکمل توجه ویژه ای به برهمکنش مواد معدنی مختلف شده است بنحوی که تأمین بیش از حد یک عنصر، موجب کاهش فرآهمی سایر عناصر نگردد.

  میزان توصیه مصرف مکمل "پرشیا ویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید" ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم در روز به ازای هر رأس گاو تازه زا یا سوپر تولید و ۱۰۰ گرم برای گاوهایی با سطوح تولید کمتر می باشد. بالا بودن غلظت این مکمل امکان استفاده بیشتر از سایر مواد خوراکی در بالانس جیره را فراهم خواهد کرد بنحوی که این مکمل حدود ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در یک تن کنسانتره سوپر تولید یا تازه زا مصرف خواهد شد.

  گذر موفق از دوره انتقال پس از زایش، رسیدن به حداکثر اوج تولید و حفظ تولید پس از اوج (Persistency) از اهداف مهم در تنظیم این مکمل ویتامینی - معدنی "پرشیا ویت" بوده است. کاهش ابتلا به مشکلات پس از زایش از طریق بالانس و تأمین حداکثر نیازهای ویتامینی و معدنی با تغذیه مکمل "پرشیا ویت" میسر است. 

  کاهش ابتلا به ورم پستان و افزایش نرخ گیرایی با توجه به سطح بالای ویتامین E و زیست فرآهمی بالای سلنيوم در این مکمل فرآهم می شود.

  مزایای مصرف پرشیاویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید:

  • برای گاوهای تازه زا و سوپر تولید

  • تأمین نیاز کامل ویتامین ها و مواد معدنی در پیک تولید شیر

  • کاهش بروز بیماری های متابولیک و لنگش

  • تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر عوامل بیماری زا 

  • بهبود نرخ باروری و کاهش ورم پستان

  • بهبود عملکرد و افزایش تولید شیر

  • بهبود بازده مصرف انرژی خوراک

  مدت نگهداری: ۶ ماه پس از تولید 

  در جای خشک و خنک نگهداری شود.

  مزیت محصول: گذر موفق از دوره انتقال به ویژه بعد از زایش

  میزان مصرف پرشیاویت ویژه گاوهای تازه زا و سوپر تولید: 

  • روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای هر رأس گاو تازه زا وسوپر تولید 

  • ۱۰۰ گرم به ازای هر رأس گاو متوسط تولید (بر طبق توصیه مشاور تغذیه دام گله)