0

روغن پرشیالین سوی ایکوآین (مخصوص اسب)

روغن پرشیالین سوی ایکوآین (مخصوص اسب) برای تنظیم هوشمند اسیدهای چرب جيره کاربرد دارد. این محصول حاوی ۲۸ ٪ امگا ۳ و ۳۵ ٪ امگا ۶ است. با توجه به سیستم گوارشی اسب که یک علف خوار غیرنشخوارکننده با تخمیر میکروبی در انتهای روده (روده کور و قولون) می باشد. میزان زیاد نشاسته برای اسب مشکل آفرین است. 

جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  روغن پرشیالین سوی ایکوآین (مخصوص اسب) برای تنظیم هوشمند اسیدهای چرب جيره کاربرد دارد. این محصول حاوی ۲۸ ٪ امگا ۳ و ۳۵ ٪ امگا ۶ است. با توجه به سیستم گوارشی اسب که یک علف خوار غیرنشخوارکننده با تخمیر میکروبی در انتهای روده (روده کور و قولون) می باشد.

  میزان زیاد نشاسته برای اسب مشکل آفرین است. 

  در دانش نوین تغذیه اسب، چربی ها جایگزین مناسبی برای بخشی از نشاسته جیره می باشد. خوراک اسب بطور معمول دارای مقادیر کمی چربی است که کمتر از میزان نیاز اسب برای تامین انرژی و اسیدهای چرب ضروری و غیرضروری می باشد. همچنین قابلیت هضم و جذب روغن های خوراکی پایه کم می باشد. 

  بنابراین استفاده از منابع روغن یا پودر چربی بخصوص بر پایه روغن کتان ( پودر چربی پرشیالین ، روغن پرشیالین ایکوتین و پرشيالين سوی ایکوتین ) در خوراک اسب ضروری می باشد. این روغن بر پایه روغن کتان و سویا می باشد.

  مزایای استفاده از روغن پرشیالین سوی ایکوآین (مخصوص اسب):

  • افزایش غلظت انرژی جیره علاوه بر تامین نیاز امگا ۳ و امگا ۶
  • کاهش خطرات ناشی از التهاب در اسب های مسابقه و مادیان آبستن 
  • کاهش لنگش از طریق کاهش نیاز به مصرف غلات 
  • کاهش التهاب و تورم مفاصل در اسب های مسابقه (2005 ,.Musterman et al )
  • کاهش مقاومت به انسولین 
  • کاهش استرس در زمان جفت گیری و افزایش کیفیت اسپرم 
  • تقویت سیستم ایمنی 
  • افزایش درخشندگی و زیبایی پوشش بدن
  • غنی شده با ویتامین های محلول در چربی E,A,D3

  طریقه مصرف:

  • کره اسب: 30 گرم در روز

  • اسبچه: 70 گرم در روز

  • اسب بالغ: 100 گرم در روز

  • اسب مسابقه: 150 گرم در روز