0

سولفات پتاسیم

این کود مایع با حلالیت و جذب بالا علاوه بر اینکه پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین مینماید دارای گوگرد نیز هست که با بهبود توسعه ریشه و بهبود PH و همچنین افزایش فعالیت باکتری ها و در نهایت باعث افزایش عملکرد نهایی خواهد شد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

این کود مایع با حلالیت و جذب بالا علاوه بر اینکه پتاسیم مورد نیاز گیاه را تامین مینماید دارای گوگرد نیز هست که با بهبود توسعه ریشه و بهبود PH و همچنین افزایش فعالیت باکتری ها و در نهایت باعث افزایش عملکرد نهایی خواهد شد. این محصول برای نهاده کشاورزی و دامی قابل استفاده است.

ترکیبیات سولفات پتاسیم:

  • پتاسیم محلول 43.6 درصد
  • اکسید پتاسیم: 52.52 درصد
  • کلرید محلول 0.24 درصد
  • واکنش (ph) 3.21
  • حلالیت 105.8 گرم بر لیتر

استفاده خاکی بر اساس آزمایشات خاک یا برگ و همراه با آب و آبیاری 

فروشنده

پترو پالیز کیمیا

0 امتیاز از ۵