0

فت کورن طیوری

این محصول دارای 90 درصد حداقل پروتئین قابل هضم است و تامین کننده پروتیئن با کیفیت و معادل تقریبی کنجاله سویا می باشد. لوبیای سویا یکی از مهمترین دانه های روغنی در جهان بوده و جهت مصارف متعدد صنعتی و کشاورزی کشت می شود. فرآورده های لوبیای سویا، از قبیل کنجاله سویا و فول فت به عنوان یک ماده غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.


جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  لوبیای سویا یکی از مهمترین دانه های روغنی در جهان بوده و جهت مصارف متعدد صنعتی و کشاورزی کشت می شود. فرآورده های لوبیای سویا، از قبیل کنجاله سویا و فول فت به عنوان یک ماده غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.

  لوبیا سویا به دلیل داشتن مواد ضد تغذیه ای فراوان از قبیل ممانعت کننده تریپسین و کیموتریپسین، لیپوکسیداز، لکتین و اوره آژ هستند. وجود این عوامل ضد تغذیه ای موجب کاهش قابلیت هضم پروتئین، بهم چسبیدن گلبول قرمز، تخریب ویتامین محلول در چربی می شود.

  یکی از متداول ترین راه کار جهت کاهش عوامل ضد تغذیه ای موجود در سویا فراوری حرارتی سویا است که در این روش ها اگر حرارت بیش از حد اعمال شود موجب کاهش قابلیت دسترسی پروتئین، اکسیداسیون اسیدهای آمینه گوگرد دار و کاهش انرژی قابل متابولیسم می شود و اگر کافی نباشد مواد ضد تغذیه ای به طور کاهش عملکرد پرنده را به دنبال خواهد داشت.

  همچنین با توجه به نوع فرایند هیدروترمال اعمال شده بر روی دانه سویا (روش رست کردن و یا اکسترود) نیز می تواند نتایج ضد و نقیضی در عملکرد پرنده بر اساس درجه حرارت، مدت زمان فراوری، رطوبت مواد اولیه و اندازه ذرات به بار آرورد.

   محلول فت کورن ترکیبی از پروتئین گیاهی بر پایه فراورده های ذرت، پروتئین حیوانی فراوری شده و چربی با پروفایل مناسب اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع است.

  از لحاظ ارزش غذایی و پروفایل اسیدهای آمینه نزدیک به سویا بود در عین حال که تنوع منابع پروتئینی و در مقایسه با سویا موجب عملکرد بهتری می شود.

  اسیدهیا چرب اشباع به غیراشباع به همراه آنتی اکسیدان موجود در فت کورن تامین انرژی قابل متابولیسم و پیشگیری از تولید پراکسید در بدن پرنده حمایت می کند.

  ویژگی های فت کورن طیوری:

  • فاقد اوره
  • فاقد پودر گوشت و پودر ماهی
  • حاوی پروبیوتیک و سایر ترکیبات محرک رشد
  • قابل استفاده برای انواع طیور و بدون محدودیت سن مصرف

  تهیه شده از منابع پروتیئن با قابلیت هضم بالا(قابلیت هضم بیش از 90 درصد)