0

پرشیافت مخصوص طیور

پرشیافت مخصوص طیور غنی از اسیدهای چرب ضروری بوده و حاوی آنتی اکسیدان و 10 تا 12 درصد کلسیم است. این محصول عاری از باکتری و میکروارگانیسم های مضر می باشد.جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

  این ترکیب وجود ندارد

  پرشیافت مخصوص طیور غنی از اسیدهای چرب ضروری بوده و حاوی آنتی اکسیدان و 10 تا 12 درصد کلسیم است. این محصول عاری از باکتری و میکروارگانیسم های مضر می باشد.

  انرژی متابولیسمی این محصول: 8000 کیلوگرم بر کیلوکالری است.

  مشخصات پرشیافت مخصوص طیور: 

  • سهولت مخلوط کردن با خوراک
  • سهولت حمل و نقل و نگهداری
  • قابلیت نگه داری طولانی مدت
  • کاهش گرد و غبار خوراک
  • موثر در یکنواختی بافت خوراک
  • افزایش خوش خوراکی
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • موثر در کاهش تنش های گرمایی


  نیمچه گوشتی (آغازین)1-2 درصد جیره
  نیمچه گوشتی (رشد)1-3 درصد جیره
  نمیچه گوشتی (پایانی)1-5 دزصد جیره
  مرغ مادر و تخمگذر 1-5 دزصد جیره
  بوقلمون 1-5 دزصد جیره
  شترمرغ 1-5 دزصد جیره
  بلدرچین 1-5 دزصد جیره