0

پروویتا فسفر 60

سوپر کنسانتره ۱% پروویتا بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات فراوان برای اولین بار در ایران تولید شده که ترکیبی از اسیدهای آمینه، ویتامینها، مواد معدنی، پروبیوتیک و پری بیوتیک می باشد که از یک طرف موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم شکمبه شده و از طرف دیگر با تامین نیاز های دام وجه به سلامت دام می گردد.

این محصول هیچ ترکیب معتبری ندارد

سوپر کنسانتره ۱% پروویتا بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات فراوان برای اولین بار در ایران تولید شده که ترکیبی از اسیدهای آمینه، ویتامینها، مواد معدنی، پروبیوتیک و پری بیوتیک می باشد که از یک طرف موجب افزایش فعالیت میکروارگانیسم شکمبه شده و از طرف دیگر با تامین نیاز های دام وجه به سلامت دام می گردد.

 اثرات پروویتا فسفر 60:

 • افزایش نسبی شیر و چربی آن، بدنبال بهبود نشخوار و افزایش هضم میکروبی مواد پیشگیری و کنترل اسیدوز متابولیک 
 • کاهش ورم پستان و کاهش لنگش 
 • افزایش قابل ملاحظه باروری
 • افزایش فسفر قابل جذب
 • افزایش مقاومت دام در مقابل استرس حرارتی و تحریک اشتها 
 • افزایش سرعت پروار در دام‌های گوشتی 
 • افزایش رشد گوساله ها و بره ها و کنترل اسهال میکروبی و تغذیه‌ای

تاریخ انقضاء: تا یکسال پس از تولید

میزان و روش مصرف:

 • روزانه 100 گرم برای هر راس گاو شیری یا ۱۰ کیلو در هر تن خوراک 
 • روزانه 50 گرم برای هر رأس گاو گوشتی یا 5 کیلو در هر تن خوراک 
 • روزانه 30 گرم برای هر رأس گوساله یا 3 کیلو در هر تن خوراک
 • روزانه 30 گرم برای هر رأس گوسفند و بز یا 3 کیلو در هر تن خوراک

فروشنده

ولشت دارو

0 امتیاز از ۵